CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 77 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CHỮ THẬP ĐỎ VIỆT NAM (23/11/1946 – 23/11/2023) 

Thứ tư - 22/11/2023 03:45

404180107 739738664863421 4749596941635661093 n 1

 

Vinh dự, tự hào là tổ chức xã hội nhân đạo của quần chúng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và làm Chủ tịch danh dự đầu tiên, 77 năm qua, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam không ngừng phát triển lớn mạnh, tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt, đầu mối kết nối, điều phối trong công tác nhân đạo, tất cả vì người nghèo, người dễ bị tổn thương trong xã hội, đóng góp tích cực trong Phong trào Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế.

1. Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vinh dự, tự hào được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền móng, sáng lập

Cách mạng tháng 8/1945 thành công, chính quyền cách mạng còn non trẻ và đứng trước tình thế hiểm nghèo. Đế quốc, thực dân lại rắp tâm gây chiến hòng bắt dân ta trở lại cuộc đời nô lệ. Chính trong những ngày sục sôi khí thế cách mạng ấy, một số nhân sĩ, trí thức yêu nước đứng ra vận động và xin phép thành lập Ban Hồng thập tự Việt Nam (tổ chức tiền thân của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ngày nay). 

Một ngày đầu xuân năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp và làm việc với đại biểu Ban vận động thành lập Hồng thập tự Việt Nam. Bác đã hỏi về tình hình lớp cứu thương đang mở, về việc lập Hội, tôn chỉ mục đích và dự kiến chương trình hoạt động, Bác giảng giải về hoạt động của một số Hội Hồng thập tự các nước và một vài tổ chức nhân đạo khác, Bác chỉ dẫn phương hướng hoạt động của Hồng thập tự nước ta và có lời khuyên: “Phải xuất phát từ tình thương yêu nhân dân tha thiết mà góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân và làm mọi việc có thể làm được để giảm bớt đau thương cho họ”.

Ngày 23/11/1946, tại Đại hội đại biểu Hồng thập tự Việt Nam lần thứ nhất diễn ra tại Đình làng Thanh Ấm, thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, Hà Tây (nay là Hà Nội), Hội Hồng thập tự Việt Nam chính thức được thành lập. Đại hội suy tôn Chủ tịch Hồ Chí Minh làm Chủ tịch danh dự của Hội và Người là Chủ tịch danh dự của Hội trong suốt 23 năm từ ngày thành lập Hội tới khi Người qua đời. Bác sĩ Vũ Đình Tụng được bầu làm Hội trưởng. 

Sự ra đời của Hội Hồng thập tự Việt Nam đã đáp ứng yêu cầu góp phần chăm sóc sức khỏe và đời sống nhân dân, kịp thời phục vụ cho công cuộc toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp, bước đầu đặt nền tảng cho quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam trong lĩnh vực nhân đạo. Kể từ đó, ngày 23/11/1946 đã đi vào lịch sử của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam như một mốc son đánh dấu sự ra đời của một tổ chức xã hội nhân đạo của quần chúng, do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và làm Chủ tịch danh dự đầu tiên. Đây là niềm vinh dự lớn lao đối với cán bộ, hội viên, thanh, thiếu niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ Việt Nam mà không phải tổ chức nào cũng có được.

2. Hội Chữ thập đỏ Việt Nam không ngừng phát triển lớn mạnh 

Đại hội Đại biểu Hội Hồng thập tự Việt Nam lần thứ I diễn ra ngày 23/11/1946 tại đình làng Thanh Ấm, thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, Hà Nội. Đại hội đã suy tôn Chủ tịch Hồ Chí Minh làm Chủ tịch danh dự của Hội và bầu Ban Chấp hành do Bác sĩ Vũ Đình Tụng làm Hội trưởng. 

Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Hồng thập tự Việt Nam lần thứ II tổ chức ngày 19/11/1960. Trước đó, ngày 05/6/1957, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Nhà nước gửi công hàm đến Chính phủ Liên Bang Thụy Sĩ tuyên bố gia nhập 4 công ước Geneve năm 1949 về việc bảo hộ nạn nhân chiến tranh. Ngày 04/11/1957, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam được công nhận chính thức là thành viên Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế. Đây là cơ sở pháp lý để Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tham gia các hoạt động quốc tế.

Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Hồng thập tự Việt Nam lần thứ III tổ chức ngày 15-16/12/1965. Theo đề nghị của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Chủ tịch danh dự của Hội, Đại hội đã nhất trí đổi tên Hội Hồng thập tự Việt Nam thành Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Bác sĩ Vũ Đình Tụng tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội.

Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ IV diễn ra ngày 10-11/12/1971. Đại hội khẳng định vai trò của tổ chức Hội trong các hoạt động trợ giúp nhân đạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, tham gia cấp cứu thương binh, nạn nhân chiến tranh, vệ sinh phòng bệnh, hoạt động hợp tác quốc tế. Bác sĩ Vũ Đình Tụng tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội. 

Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ V tổ chức ngày 11-12/3/1988. Đại hội diễn ra khi đất nước ta bước vào công cuộc đổi mới, dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ VI. Đại hội V của Hội cũng là thời điểm triển khai những định hướng cơ bản của Đảng về công tác Chữ thập đỏ theo tinh thần của Chỉ thị 14-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa VI “Về việc củng cố tổ chức, phát huy tác dụng tích cực của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam”. Đại hội đã đề ra Chương trình hành động 5 năm 1988-1993 gồm 4 nội dung chính: Củng cố phát triển Hội, góp phần chăm sóc sức khỏe nhân dân, góp phần thực hiện các chính sách xã hội và cứu trợ nhân đạo, hợp tác quốc tế. Giáo sư Nguyễn Trọng Nhân – Bộ trưởng Bộ Y tế - được bầu làm Chủ tịch Hội. 

Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ VI tổ chức ngày 15-17/3/1995. Đại hội đã suy tôn Tổng Bí thư Đỗ Mười làm Chủ tịch danh dự Hội. Giáo sư Nguyễn Trọng Nhân tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội. 

Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ VII diễn ra ngày 07-09/8/2001. Đại hội đã suy tôn Chủ tịch nước Trần Đức Lương là Chủ tịch danh dự của Hội. Giáo sư Nguyễn Trọng Nhân tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội. Ngày 31/7/2003, tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam kỳ họp thứ 4 khóa VII, Giáo sư Nguyễn Trọng Nhân nghỉ hưu và thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội, Ban Chấp hành Trung ương Hội đã bầu GS.TSKH Nguyễn Văn Thưởng – Thứ trưởng Bộ Y tế - giữ chức vụ Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ VIII diễn ra ngày 28-29/6/2007 với chủ đề “Chung sức vì nhân đạo” xác định mục tiêu: Giáo dục truyền thống nhân ái, đổi mới nội dung phương thức hoạt động Hội, kiện toàn hệ thống tổ chức Hội, góp phần chăm lo đời sống sức khỏe nhân dân, thực hiện vai trò nòng cốt trong sự nghiệp nhân đạo”. Đại hội đã suy tôn Chủ tịch nước Trần Đức Lương tiếp tục làm Chủ tịch danh dự của Hội. Tiến sĩ Trần Ngọc Tăng – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - được bầu làm Chủ tịch Hội. 

Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2012-2017 với chủ đề “Đổi mới tư duy, tạo dựng vị thế, bảo vệ sự sống” diễn ra ngày 04-05/7/2012 quyết định 4 định hướng hoạt động lớn của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam giai đoạn 2012-2017, đó là: Phòng ngừa, ứng phó thảm họa, cứu trợ khẩn cấp, phục hồi tái thiết; Chăm sóc sức khoẻ dựa vào cộng đồng; Hiến máu nhân đạo, hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác; Công tác xã hội nhân đạo. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang được suy tôn là Chủ tịch danh dự của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Ông Nguyễn Hải Đường - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương - được bầu làm Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Ngày 08/01/2016, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khóa IX lần 5 đã bầu PGS.TS Nguyễn Thị Xuân Thu - Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa - giữ chức vụ Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhiệm kỳ 2012-2017.

Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2017-2022 với chủ đề “Tiếp tục xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, chuyên nghiệp, đóng vai trò nòng cốt, cầu nối, điều phối trong công tác nhân đạo, tất cả vì người nghèo, người dễ bị tổn thương trong xã hội” diễn ra ngày 15-16/8/2017, là dấu mốc quan trọng cho thời kỳ phát triển mới của Hội, hướng tới mục tiêu tiếp tục xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, chuyên nghiệp, thực sự đóng vai trò nòng cốt, cầu nối, điều phối trong công tác nhân đạo; nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thông, vận động nguồn lực, các phong trào, các cuộc vận động nhân đạo của Hội. Chủ tịch nước Trần Đại Quang được suy tôn làm Chủ tịch danh dự của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Cuối năm 2018, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng được Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam phân công làm Chủ tịch danh dự của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. PGS.TS Nguyễn Thị Xuân Thu tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Ngày 13/01/2022, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khóa X lần 6 đã bầu Tiến sĩ Bùi Thị Hòa – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam - giữ chức vụ Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022.

Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027 với chủ đề “Xây dựng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ngày càng vững mạnh, phát huy hiệu quả vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo, thiết thực trợ giúp những người có hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn thương vươn lên trong cuộc sống, tích cực thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước, chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái, đóng góp tích cực trong Phong trào Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế” diễn ra ngày 29-30/8/2022. Đại hội xác định tám nhóm chỉ tiêu cơ bản cần phải đạt được, tập trung triển khai hai khâu đột phá, một phong trào lớn, một cuộc vận động lớn, hai chương trình trọng điểm và hai đề án. Đó là: Đột phá về vận động chính sách và phát triển mạnh mẽ lực lượng tình nguyện viên; Phong trào “Người tốt, việc thiện - Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái”; Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”; Chương trình “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn”; Chương trình “Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật”; Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng tránh tai nạn, thương tích và tổ chức hoạt động sơ cấp cứu dựa vào cộng đồng” và Đề án “Xây dựng mô hình chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn dựa vào cộng đồng”. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc được suy tôn làm Chủ tịch danh dự của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng làm Chủ tịch danh dự của Hội (tháng 4/2023). Tiến sĩ Bùi Thị Hòa tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. 
 

Nguồn: Đề cương của Ban Truyền thông Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây