Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2014 - 2019: Đoàn kết, dân chủ và đổi mới

Thứ hai - 16/06/2014 02:39
Ngày 15/6, Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2014 - 2019 đã chính thức khai mạc.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tặng Ủy ban MTTQ tỉnh bức ảnh “Bác Hồ với Bác Tôn” chúc mừng Đại hội
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tặng Ủy ban MTTQ tỉnh bức ảnh “Bác Hồ với Bác Tôn” chúc mừng Đại hội
Tới dự về phía Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Doãn Khánh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Văn Pha – Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Về phía tỉnh Phú Thọ có các đồng chí: Hoàng Dân Mạc – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Chu Ngọc Anh - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Minh Châu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Phù Tiêu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành, thị cùng 248 đại biểu ưu tú đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.
 
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Dân Mạc tặng Ủy ban MTTQ tỉnh lẵng hoa chúc mừng Đại hội
 
Nhiệm kỳ vừa qua, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã phối hợp với các tổ chức thành viên tăng cường công tác tuyên truyền, tập hợp các tầng lớp nhân dân, xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Trong nhiệm kỳ, Ủy ban MTTQ tỉnh đã kết nạp thêm 9 tổ chức thành viên mới, nâng tổng số tổ chức thành viên lên 33 tổ chức. Tích cực động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tiêu biểu như Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội. Từ năm 2009 đến 2013, Quỹ Vì người nghèo các cấp đã vận động được trên 134 tỷ đồng, cùng với các nguồn lực khác đã hỗ trợ, sửa chữa và xây dựng mới trên 13.800 nhà đại đoàn kết, trị giá 294 tỷ đồng. MTTQ đã tích cực vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, giữ mối quan hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước. Trong đó, MTTQ phối hợp tổ chức gần 400 hội nghị lấy gần 4 nghìn ý kiến của các đại biểu là cán bộ chuyên trách của Mặt trận, các tổ chức thành viên, chuyên gia, nhân sỹ trí thức tiêu biểu, chức sắc trong các tôn giáo đóng góp vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng các cấp và Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và 26 dự thảo dự án luật khác. Tăng cường mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân, đoàn kết quốc tế. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ MTTQ các cấp từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Mặt trận trong tình hình hiện nay…
 
Toàn cảnh Đại hội
 
Với chủ đề: Thực hiện dân chủ; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; tập hợp, phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và sự phát triển bền vững của tỉnh, Đại hội đã đề ra phương hướng nhiệm vụ, chương trình hành động của MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2014- 2019 với 5 nhiệm vụ trọng tâm và một số chỉ tiêu cụ thể là: Phấn đấu 100% cán bộ chuyên trách của MTTQ và đoàn viên, hội viên của các tổ chức đoàn thể được tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Cuối nhiệm kỳ có trên 97% cán bộ chuyên trách MTTQ từ tỉnh tới các xã, phường, thị trấn đạt chuẩn chức danh theo quy định và được học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Hàng năm, có 100% số khu dân cư trong tỉnh tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư; phấn đấu có từ 85% trở lên số khu dân cư đạt tiêu chuẩn khu dân cư văn hóa; trên 87% số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn Gia đình văn hóa; Phấn đấu hàng năm Quỹ “Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội các cấp đạt từ 10 tỷ đồng trở lên…
 
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cùng các đồng chí lãnh đạo tinh trao đổi với các đại biểu ưu tú bên lề Đại hội
 
Tại phiên họp thứ nhất diễn ra vào ngày 14/6, Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử 83 vị Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2014 - 2019. Hiệp thương cử nhân sự vào Ban Thường trực khóa mới. Đồng chí Trần Phù Tiêu tái đắc cử chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2014 - 2019. 
Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Dân Mạc đã chúc mừng, đánh giá cao và biểu dương những kết quả hoạt động của MTTQ các cấp nhiệm kỳ qua. Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nêu rõ: Hiến pháp sửa đổi năm 2013 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thể hiện rõ hơn, đầy đủ hơn vai trò, chức năng và nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam, đặc biệt là vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tầng lớp nhân dân, thực hiện giám sát và phản biện xã hội. 
Đồng tình với các mục tiêu, chương trình hành động trong nhiệm kỳ tới của Ủy ban MTTQ tỉnh đã đề ra tại Đại hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị MTTQ các cấp tỉnh Phú Thọ cần phát huy hơn nữa vai trò đóng góp của các tổ chức thành viên thông qua hiệp thương với các tổ chức nhằm phối hợp, tập hợp các ý kiến, nguyện vọng của nhân dân; thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo bền vững, đưa địa chỉ hộ nghèo đến các nhà tài trợ; phối hợp với các tổ chức thành viên làm tốt công tác giám sát, phản biện xã hội. Đẩy mạnh việc áp dụng và nhân rộng các mô hình nhân dân tự quản. Phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, thực hiện hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, đào tạo nghề, ứng dụng tiến bộ KHKT trong sản xuất nông lâm nghiệp. Tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội, đặc biệt là đối với chính sách người có công. Đồng thời, quan tâm chăm lo tốt cho đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận xã, phường và khu dân cư trên địa bàn.
 
Hiệp thương cử 83 vị Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2014 – 2019
 
Đại hội cũng tiến hành hiệp thương cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII gồm 8 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết; ra mắt Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2014 – 2019. Các đại biểu cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội với 100% số đại biểu tán thành.
 
Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2014 – 2019 ra mắt Đại hội
 
Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ tỉnh đã khen thưởng cho 20 tập thể đã có thành tích trong công tác thi đua chào mừng Đại hội MTTQ các cấp.

Nguồn tin: Cổng giao tiếp điện tử tỉnh Phú Thọ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây