Nghị quyết của HĐND tỉnh Phê chuẩn nhu cầu bổ sung biên chế công chức năm 2015

Thứ năm - 25/09/2014 21:27
PTO- Ngày 16 tháng 7 năm 2014, HĐND tỉnh khóa XVII ban hành Nghị quyết số: 06/NQ-HĐND phê chuẩn nhu cầu bổ sung biên chế công chức năm 2015 và đề nghị Bộ Nội vụ trình Chính phủ giao bổ sung 179 biên chế công chức năm 2015 cho tỉnh Phú Thọ, gồm:
- Bổ sung 42 biên chế để thành lập Phòng Pháp chế tại 14 đơn vị là các Sở: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế; mỗi đơn vị 03 biên chế, theo Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế.

- Bổ sung 39 biên chế làm công tác lưu trữ theo Thông tư số 02/2010/TT-BNV ngày 28 tháng 4 năm 2010 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của tổ chức văn thư, lưu trữ Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp. Trong đó, bổ sung 05 biên chế cho Chi cục Văn thư lưu trữ; bổ sung 34 biên chế cho 21 sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân 13 huyện, thành, thị mỗi đơn vị 01 biên chế.

- Bổ sung 27 biên chế cho lực lượng Thanh tra giao thông theo Quyết định số 321/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tăng cường biên chế, trang thiết bị cho lực lượng Thanh tra giao thông vận tải.

- Bổ sung 07 biên chế cho Sở Thông tin và Truyền thông theo Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BTTTT-BNV ngày 30 tháng 6 năm 2008 của Bộ Thông tin truyền thông và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Văn hoá và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Bổ sung 08 biên chế cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội, trong đó:

+ Bổ sung 03 biên chế để thực hiện nhiệm vụ bình đẳng giới theo Nghị định số 70/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bình đẳng giới.

+ Bổ sung 02 biên chế để thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.

+ Bổ sung 01 biên chế để thực hiện nhiệm vụ theo Đề án phát triển nghề công tác xã hội theo Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ và Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng theo Quyết định số 1215/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.

+ Bổ sung 01 biên chế làm công tác dạy nghề theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020.

+ Bổ sung 01 biên chế làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em theo Quyết định số 267/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011 - 2015.
 
- Bổ sung 10 biên chế cho Ban quản lý các Khu công nghiệp do Ban Quản lý các khu công nghiệp được Ủy ban nhân dân tỉnh giao thực hiện thêm nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với Cụm công nghiệp Đồng Lạng (thuộc huyện Phù Ninh), Cụm công nghiệp Bạch Hạc (thuộc thành phố Việt Trì) và thêm nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực lao động tại khu công nghiệp.

- Bổ sung 06 biên chế cho Sở Tư pháp theo Thông tư Liên tịch số 18/2011/TTLT-BTP-BNV ngày 19 tháng 10 năm 2011 của Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ về hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện (do được giao thêm nhiệm vụ làm công tác bồi thường nhà nước).

- Bổ sung 40 biên chế, trong đó cho Sở Ngoại vụ 25 biên chế và Ban Tôn giáo 15 biên chế.

Nguồn tin: baophutho.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây