KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2021

Thứ hai - 30/08/2021 21:57

Căn cứ Văn bản số 2773/UBND-KGVX ngày 07/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc đồng ý cho Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ xét tuyền viên chức sự nghiệp;

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ xây dựng Kế hoạch Số 22/KH-CTĐPT ngày 23/8/2021 về việc tuyển dụng viên chức năm 2021, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tuyển dụng viên chức nhằm bổ sung viên chức cho các vị trí việc làm còn thiếu của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, tuyển chọn được viên chức có năng lực chuyên môn và phẩm chất đạo đức tốt, đảm bảo chất lượng và đúng cơ cấu vị trí việc làm.
2. Công tác tuyển dụng phải được thực hiện nghiêm túc, khách quan, đảm bảo dân chủ, công khai và đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

II. SỐ LƯỢNG, ĐỐI TƯỢNG TUYỂN DỤNG
Số lượng biên chế được giao: 15 người
Số lượng biên chế có mặt: 12 người
Số lượng biên chế chưa sử dụng: 03 người
Số lượng viên chức cần tuyển dụng: 03 người.

1. Số lượng viên chức chuyên viên cần tuyển: 03 chỉ tiêu, Cụ thể: 
- Chuyên viên theo dõi lĩnh vực công tác Chữ thập đỏ trong trường học: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản lý giáo dục.
- Chuyên viên theo dõi lĩnh vực công tác Vận động nguồn lực: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Việt Nam học.
- Chuyên viên theo dõi lĩnh vực công tác Truyền thông - Tình nguyện viên: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công tác xã hội

2. Đối tượng tuyển:
Dự xét tuyển viên chức chuyên viên là người đã tốt nghiệp đại học trở lên có chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển, có chứng chỉ tin học theo Quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương, ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo Quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
Nội dung tuyển dụng thực hiện theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; theo quy định của Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ, của Hội đồng tuyển dụng Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ.

III. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
Thực hiện theo Điều 22, Luật Viên chức. 

1. Người đăng ký dự  tuyển phải đảm bảo các điều kiện sau đây:
- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
- Từ đủ 18 tuổi trở lên;
- Có đơn đăng ký dự tuyển;
- Có lý lịch rõ ràng;
- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;
- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3. Phương thức tuyển dụng: Xét tuyển.

IV. ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC
1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển:
a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

2. Trường hợp người dự thi tuyển, hoặc xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 1 thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

V. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp hồ sơ là Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP (có phiếu đăng ký dự tuyển mẫu gửi kèm theo) tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển (Phòng Tổ chức – Hành chính Hội Chữ thập đỏ tỉnh) hoặc gửi theo đường bưu chính.

2. Sau khi có thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức để xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên (nếu có) ...theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định.

3. Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển.
Thời gian nhận phiếu Đăng ký dự tuyển viên chức: Từ ngày 30/8/2021 đến hết  ngày 29/9/2021.

VI. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG
1. Hình thức: Thực hiện tuyển dụng thông qua hình thức xét tuyển.

2. Nội dung:
Xét tuyển viên chức thực hiện theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 29/5/2020, của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Xét tuyển theo 2 vòng như sau:
Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển
a) Nội dung phỏng vấn: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
b) Thời gian phỏng vấn: Trong vòng 30 phút
c) Thang điểm: 100 điểm.
d) Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

3. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức:
a. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:
- Có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 29/5/2020, đạt từ 50 điểm trở lên;
- Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại khoản 3 Điều 10 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 29/5/2020 (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
b. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

VII. LỆ PHÍ DỰ TUYỂN
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC, cụ thể:
1. Dưới 100 thí sinh thu 500.000 đồng/thí sinh/lần dự xét tuyển;
2. Từ 100 đến dưới 500 thí sinh thu 400.000 đồng/thí sinh/lần dự xét tuyển;
3. Từ 500 thí sinh trở lên thu 300.000 đồng/thí sinh/lần dự xét tuyển.

VIII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 
1. Thời gian nhận phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 30/8/2021 đến hết ngày 29/9/2021 (Trong giờ hành chính các ngày làm việc).
2.  Địa điểm: Tại Phòng Tổ chức – Hành chính, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ, số 942 đường Hùng Vương, phường Thọ Sơn, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 02103.910.585, hoặc liên hệ với bà Cao Thị Thu Hiền- Phó Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, ĐT: 0976.497.557.
3. Thời gian, địa điểm xét tuyển: 
- Vòng 1: Dự kiến ngày 08/10/2021 tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ
- Vòng 2: Dự kiến ngày 22/10/2021 tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ

IX. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Phòng Tổ chức -Hành chính có trách nhiệm:
- Tham mưu cho Thường trực Tỉnh Hội thực hiện các quy trình tuyển dụng đúng Kế hoạch, đúng quy định của Pháp luật; 
- Tham mưu cho Thường trực Tỉnh Hội thành lập Hội đồng xét tuyển để thực hiện nhiệm vụ xét tuyển theo kế hoạch. 
- Thông báo công khai nhu cầu tuyển dụng trên Báo Phú Thọ, Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ; niêm yết công khai Kế hoạch này tại trụ sở Hội Chữ thập đỏ Tỉnh và đăng tải trên trang thông tin điện tử tại địa chỉ: http://www.chuthapdophutho.org.vn.

2. Các phòng, ban chuyên môn trực thuộc Tỉnh Hội: Phối hợp với Phòng Tổ chức - Hành chính thực hiện các nội dung có liên quan đến tuyển dụng viên chức theo phân công của Chủ tịch và các thành viên Hội đồng tuyển dụng viên chức.

 

Tác giả bài viết: HĐXT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây