Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của vấn đề tự học, học thường xuyên, học suốt đời theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thứ năm - 08/08/2019 22:41
Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tọa đàm với chủ đề Tư tưởng Hồ Chí Minh về “Học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập” do Hội Khuyến học tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Hùng Vương tổ chức vào ngày 8/8.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của vấn đề tự học, học thường xuyên, học suốt đời theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
120
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hải phát biểu chỉ đạo tại buổi tọa đàm

Dự buổi tọa đàm có các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Đình Thi - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Giáo sư, Tiến Sĩ Phạm Tất Dong - Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo UBND, phòng Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học các huyện, thành, thị; các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản lý, giảng viên các trường đại học, cao đẳng và cán bộ khuyến học tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi tọa đàm, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hải đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các chuyên gia giáo dục, các thầy cô giáo và cán bộ khuyến học trong việc phân tích làm rõ giá trị di sản đặc biệt Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp hữu hiệu để tiếp tục thực hiện thành công lời dạy của Người về tự học, học thường xuyên, học suốt đời hướng tới một xã hội học tập. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên quê hương Đất Tổ trong thời kỳ hội nhập, đổi mới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Thời gian tới, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đa dạng hóa các phương thức tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng của vấn đề tự học, học thường xuyên, học suốt đời theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thông qua các mô hình tập thể, cá nhân tiêu biểu. Tiếp tục tham mưu với tỉnh, đề xuất những nội dung, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể hưởng ứng cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng của Bác về tự học, học thường xuyên, học suốt đời; thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh.

Ngành Giáo dục và Đào tạo, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội của tỉnh tiếp tục nghiên cứu, triển khai những giải pháp trọng tâm, cụ thể và phù hợp để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của địa phương; chú trọng đào tạo nghề, nâng cao trình độ cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động ở các thành phần kinh tế. Các ban, ngành, đoàn thể, UBND, Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập các cấp quan tâm tạo điều kiện để Hội Khuyến học các cấp phát huy vai trò nòng cốt liên kết các lực lượng đẩy mạnh phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập theo tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng trong cộng đồng xã hội.

121
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bùi Đình Thi phát biểu tại buổi tọa đàm

Tại buổi tọa đàm, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bùi Đình Thi khẳng định buổi tọa đàm là nội dung quan trọng nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng nói chuyện với Đại Đoàn Quân Tiên phong (19/9/1954 - 19/9/2019). Đây cũng là hoạt động cụ thể, thiết thực, sinh động trong việc cụ thể hóa, tiếp tục triển khai sâu rộng Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị và Kết luận 49-KL/TW của Ban Bí thư về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tiến tới sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh: Các tham luận và ý kiến đóng góp tại buổi tọa đàm là những dữ liệu quý báu, tài liệu quan trọng để ngành Giáo dục và Đào tạo, các địa phương, cơ sở giáo dục và Hội Khuyến học các cấp trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần chăm lo, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, phẩm chất đạo đức cho học sinh, sinh viên, cán bộ, giáo viên… trong toàn ngành Giáo dục.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã khẳng định tầm nhìn thời đại, đề cao giá trị cốt lõi trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; nêu bật tư tưởng của Người về học thường xuyên, học suốt đời, xây dựng xã hội học tập; đi sâu phân tích thực trạng, kết quả, hạn chế và nguyên nhân của hạn chế trong việc tự học, học thường xuyên, học suốt đời của các cấp cơ sở, cơ quan, đơn vị, các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Đồng thời nêu những giải pháp và chính sách quan trọng trong thời gian tới nhằm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo, tạo điều kiện để mọi công dân được học tập suốt đời.

Theo Giáo sư, Tiến Sĩ Phạm Tất Dong, tư tưởng Hồ Chí Minh về một nền giáo dục vì lợi ích con người là tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt để nước ta xây dựng xã hội học tập. Các mô hình học tập đang xây dựng hiện nay được vận dụng theo tư tưởng “Người người học tập, nhà nhà học tập, thôn bản học tập, cả nước học tập” của Người. Trong thời gian tới cần tiếp tục nghiên cứu kỹ Di chúc và những di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, khai thác cách nghĩ, cách nhìn của Người để liên hệ với hoàn cảnh hiện nay, từ đó có giải pháp sáng tạo, hiệu quả để xây dựng thành công xã hội học tập.

Ông Nguyễn Mạnh Thản - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cho rằng: Trong nền kinh tế tri thức và hội nhập toàn cầu, nhất là trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, mọi người cần vận dụng tốt tư tưởng Hồ Chí Minh về tự học, học thường xuyên, học suốt đời; tích cực bồi dưỡng, nâng cao trình độ tay nghề, chủ động, sáng tạo trong lao động sản xuất… đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động. Các cấp, ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp cần phát hiện, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân điển hình trong việc học và làm theo Bác, từ đó nhân rộng ra toàn xã hội.

 

123
Quang cảnh buổi tọa đàm

Đại diện ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh thì cho rằng, hiện nay chất lượng giáo dục giữa các vùng, địa phương trong tỉnh vẫn có sự chênh lệch; tình trạng giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo, học sinh vi phạm đạo đức học sinh vẫn xảy ra… Để giải quyết vấn đề tồn đọng này, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh cần có những giải pháp đồng bộ, trong đó nhiệm vụ trọng tâm là học và làm theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cũng tại buổi tọa đàm, đại diện Hội Khuyến học các huyện, thành, thị đã chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn trong công tác khuyến học, khuyến tài; trong đó tập trung làm rõ những nội dung, nhiệm vụ, giải pháp để vận động cán bộ hội viên học và làm theo Bác về tự học, học thường xuyên, học suốt đời và xây dựng xã hội học tập.

Tác giả bài viết: Thanh Hòa

Nguồn tin: Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây