Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ tập trung nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên

Thứ ba - 26/08/2014 20:21
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng việc học tập nâng cao trình độ của cán bộ, đảng viên. Người đã chỉ rõ mục đích của việc học tập và những biện pháp cơ bản để đạt mục đích đó: “Học để làm việc, làm người, làm cán bộ. Học để phụng sự đoàn thể, “giai cấp và nhân dân, Tổ quốc và nhân loại”. Muốn đạt mục đích, thì phải cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư”. Việc thường xuyên học tập và bồi dưỡng để nâng cao trình độ lý luận chính trị là vấn đề hết sức cần thiết, nhằm nâng cao trình độ trí tuệ trong Đảng. Mỗi cán bộ, đảng viên phải nắm vững và vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào hoàn cảnh cụ thể; quán triệt quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng. Đây là tiền đề cơ bản cho việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững vàng về chính trị, thông về tư tưởng, có phẩm chất, đạo đức tốt, góp phần nâng cao năng lực của Đảng đủ sức “đề kháng” với âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch chống phá cách mạng; nâng cao hơn nữa lòng tin của nhân dân vào sự nghiệp đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo.

Để thực hiện tốt việc nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, ngày 25/7/2011, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK về “nâng cao trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức khối các cơ quan tỉnh giai đoạn 2011 - 2015”. Qua 3 năm triển khai thực hiện (2011-2013), đã có 100% cấp uỷ cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời và hiệu quả các nội dung của Nghị quyết và xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ đến năm 2015; trên 95% cán bộ, đảng viên tham gia học tập nghị quyết. Cán bộ, đảng viên, công chức đã nhận thức sâu sắc về việc học tập và nâng cao trình độ lý luận chính trị là quyền lợi và nghĩa vụ, là yêu cầu bắt buộc đối với mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Trong công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm cán bộ các cơ quan, đơn vị đã thực hiện đúng quy định, khắc phục tình trạng cán bộ được đề bạt, bổ nhiệm không đủ tiêu chuẩn lý luận chính trị. Từ năm 2011 đến nay, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã mở 17 lớp bồi dưỡng kết nạp đảng cho 1255 quần chúng ưu tú, mở 9 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 744 đảng viên mới; phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở 10 lớp hoàn thiện trung cấp lý luận chính trị cho 947 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Tại các cơ sở đã có 1673 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị. Các cấp ủy cơ sở đã quan tâm tạo mọi điều kiện để cán bộ, đảng viên học tập nâng cao trình độ, hầu hết, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được cử đi học đều có ý thức trách nhiệm cao, tích cực rèn luyện đáp ứng với yêu cầu. Thông qua đó, trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, đảng viên trong Khối đã tăng 12,4% so với trước khi có Nghị quyết. Hiện nay, số đảng viên có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên bình quân trong toàn Đảng bộ là 55,7%.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết vẫn còn một số cấp ủy chưa thật sự quan tâm đến công tác đào tạo nâng cao trình độ lý luận chính trị và chưa kịp thời bố trí cho số cán bộ đã được đề bạt, bổ nhiệm và trong diện quy hoạch đi học các lớp lý luận chính trị; một số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa coi đây là quyền lợi, trách nhiệm của mình, do vậy còn ngại học tập lý luận chính trị.

Trong những năm tới, để hoàn thành mục tiêu đến năm 2015 có 65% đảng viên đạt trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên và xây dựng được đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ năng lực, kiến thức, phù hợp với yêu cầu chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Các cấp uỷ, tổ chức đảng trong Khối cần triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 32-NQ/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý”. Thực hiện tốt việc học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị gắn với công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm cán bộ. Thực hiện nghiêm túc việc đề bạt, bổ nhiệm cán bộ phải có trong quy hoạch và đảm bảo các tiêu chuẩn quy định. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc quán triệt và thực hiện các nghị quyết, chính sách của Đảng về chiến lược cán bộ và công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cần tự giác học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị để trở thành những cán bộ vừa hồng vừa chuyên, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, phong cách làm việc hiệu quả đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Tác giả bài viết: Lê Trường Giang - Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây