Kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh: Làm theo Di chúc của Bác Hồ

Thứ tư - 17/09/2014 20:58
Bác Hồ vĩnh biệt chúng ta đã 45 năm. Thời gian cứ trôi đi, nhưng trong lòng mỗi người không bao giờ nguôi niềm tưởng nhớ, nỗi tiếc thương và lòng biết ơn sâu sắc đối với vị lãnh tụ anh hùng của dân tộc, người thầy vĩ đại của nhân dân ta, người lãnh tụ thiên tài của Đảng, của dân tộc, người Bác kính yêu của chũng ta, nhà văn hóa lớn của nhân loại.
Kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh: Làm theo Di chúc của Bác Hồ

Bởi vậy, 45 năm và mãi mãi về sau, tuy Bác xa chúng ta, nhưng Bác lại rất gần chúng ta để đưa đường cho chúng ta đi bằng ngọn đèn tỏa sáng là Di chúc của Người - Một nguồn cổ vũ lớn đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiến lên giành thắng lợi trong sự nghiệp giải phóng Tổ quốc, thống nhất đất nước và đưa nước nhà vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Buổi sáng thứ 2 ngày 10/5/1965, khắp nơi trong cả nước đang sôi nổi thi đua lập thành tích mừng thọ Bác Hồ 75 tuổi, tại ngôi nhà sàn trong khu Phủ Chủ tịch, đúng 9 giờ - giờ đẹp nhất của một ngày, chọn đúng lúc sức khỏe tốt nhất trong những năm gần đây để viết về ngày ra đi của mình và viết những điều dặn lại cháu con, Bác Hồ thanh thản, ung dung, tự tại.

Năm 1945 - 1946, vận mệnh dân tộc ta cũng đã ở thế “ngàn cân treo sợi tóc”. Nhưng khi đó, Bác Hồ mới tuổi 55, 56. Vì vậy, Người đã nguyện với dân tộc “Phận sự tôi như một người cầm lái, phải chèo chống thế nào để đưa con thuyền Tổ quốc vượt qua khỏi cơn sóng gió mà an toàn đi đến bờ bến hạnh phúc của nhân dân”.

Còn giờ đây thời điểm tháng 5/1965, Bác Hồ đã ở tuổi 75, thuộc lớp người “xưa nay hiếm”, “Ai đoán biết tôi sẽ sống và phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng mấy năm, mấy tháng nữa”.

Bác Hồ hiểu rõ hơn ai hết tình hình sức khỏe của Người và sự nghiệp cách mạng lâu dài, gian khổ mà dân tộc ta cần phải vượt qua. Người đã biết rất rõ rằng không thể sống đến ngày sự nghiệp của cuộc kháng chiến để thống nhất Tổ quốc, bởi thế Người dặn lại cho Đảng, cho dân, cho cháu con định hướng chiến lược mà phấn đấu - theo những điều Bác dặn dò trong Di chúc:

Di chúc mà Bác gửi lại cho nước, cho dân, cho Đảng là một văn kiện lịch sử vô giá, kết tinh trong đó cả tinh hoa tư tưởng, đạo đức và tâm hồn cao đẹp của một vĩ nhân hiếm có đã chọn một đời phấn đấu hy sinh vì Tổ quốc và nhân loại.

Di chúc đã khẳng định thắng lợi tất yếu của sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước ngay từ khi nó đang diễn ra quyết liệt, đồng thời cũng vạch ra những định hướng mang tính cương lĩnh cho sự phát triển của đất nước sau khi kháng chiến thắng lợi.

Di chúc là sự chăm lo của Người đối với sứ mệnh của Đảng:

Việc cần làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng, làm cho mỗi Đảng viên, mỗi đoànviên, mỗi chi bộ ra sức làm tròn nhiệm vụ Đảng giaophó cho mình, toàn tâm, toàn ý phục vụ nhân dân. Làm được như vậy thì dù công việc to lớn đến mấy, khó khăn mấy chúng ta cũng nhất định thắng lợi".

Trong Đảng phải đoàn kết nhất trí, thực hành dân chủ, tự phê bình và phê bình, phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau. Đặc biệt Người nhấn mạnh vai trò đạo đức cách mạng vì “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi Đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, phải xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

Di chúc đã căn dặn: “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”. Điều đầu tiên là “công việc đối với con người”; trước hết là với cán bộ, chiến sĩ, dân quân du kích… những người đã hy sinh một phần xương máu của họ… phải giúp đỡ họ có công việc làm ăn thích hợp, quyết không để họ bị đói rét. Ngay đối với những nạn nhân của chế độ xã hội cũ, Người cũng nhắc nhở “Nhà nước phải vừa giáo dục, vừa dùng pháp luật để cải tạo họ, giúp đỡ họ trở nên những người lao động lương thiện”.

Di chúc thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Người đối với việc “bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau”, Người đề nghị Đảng, Chính phủ cần lựa chọn những người ưu tú trong số những chiến sĩ trẻ tuổi và thanh niên xung phong, cử họ đi học để đào tạo thành “đội quân chủ lực trong công cuộc xây dựng thắng lợi CNXH ở nước ta”.

Di chúc “mong rằng Đảng ta sẽ ra sức hoạt động: góp phần đắc lực vào việc khôi phục lại khối đoàn kết giữa các đảng anh em trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và chủ nghĩa quốc tế vô sản, có lý, có tình; góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”.

Về việc riêng, trọn đời Người đã hy sinh phấn đấu cho sự nghiệp của dân tộc và nhân loại, nên dù phải từ biệt thế giới này, Người không có điều gì phải hối hận chỉ tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa. Người đề nghị, sau khi Người qua đời chớ nên tổ chức đình đám, lãng phí ngày giờ và tiền bạc của nhân dân, thi hài Người đề nghị “đốt đi” để tốt về mặt vệ sinh, lại không tốn đất” .

Di chúc đã phản ánh tâm hồn cao đẹp, đạo đức trong sáng - “muôn vàn tình thân yêu” của lãnh tụ đối với Tổ quốc, với nhân dân, với phong trào cách mạng thế giới, với bạn bè khắp năm châu, đặc biệt với thanh niên và nhi đồng. Di chúc mãi mãi là những lời dặn thiết tha, là ánh sáng chỉ đường, là sức mạnh thôi thúc hành động, không chỉ đối với nhân dân ta, mà còn đối với những ai đang đấu tranh cho tự do, độc lập, cho hòa bình, công lý, cho cơm áo và hạnh phúc của con người.

Kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ, mỗi người Việt Nam ta càng tưởng nhớ Người với lòng biết ơn, niềm tự hào và tình thương yêu vô hạn. Chính trong bước đường đi lên hiện nay và cuộc sống mỗi người đang được hưởng, chúng ta càng thấy rõ Bác Hồ vẫn luôn luôn ở bên cạnh, dẫn dắt chúng ta đi qua cuộc đấu tranh giải phóng đất nước, bước vào cuộc chiến đấu mới đang tiếp diễn, đó là xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, hạnh phúc và giàu mạnh, mà ở đó mọi người có chung một Đảng Cộng sản Việt Nam anh hùng, quang vinh mà Người đã sáng lập và rèn luyện, một Tổ quốc Việt Nam có bề dày lịch sử 4000 năm và một dân tộc đầy truyền thống kiên cường, bất khuất, cần cù, dũng cảm, thủy chung, đã từng đánh 3 đế quốc Nhật, Pháp, Mỹ và để lại trong lòng nhân loại: Việt Nam là lương tri của thế giới, của thời đại.

Trong những ngày này, những ngày của năm kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ, mỗi người Việt Nam đọc lại bản Di chúc của Người gửi lại từ mùa thu 45 năm trước. Đó là những lời căn dặn cuối cùng của Bác, là những tình cảm và niềm tin của Bác đối với chúng ta ngày nay và các thế hệ mai sau, để thấm nhuần hơn nữa tư tưởng và tình cảm của Người, để thấy được ta theo Di chúc của Bác, ta đã lớn thêm lên, chững chạc, đĩnh đạc, đàng hoàng bước vào thế kỷ XXI với sự nghệp vĩ đại Bác trao “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập dân chủ và giàu mạnh và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới” - Bằng những thành quả chúng ta đã đạt được trong 45 năm qua:

45 năm trước, Bác Hồ đã dặn: “Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước có thể kéo dài mấy năm nữa. Đồng bào ta có thể phải hy sinh nhiều của cải, nhiều người… Dù sao, chúng ta phải quyết tâm đánh giặc Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn”. Chúng ta đã thực hiện được lời dặn dò của Bác vào ngày 30/4/1975. Suy nghĩ về thời điểm lịch sử này, ta càng thấy lời dặn của Bác sâu sắc biết chừng nào, càng thấy Bác Hồ vĩ đại biết nhường nào. Đó là tầm nhìn xuyên suốt lịch sử, bởi ngay từ 2/9/1960, Bác đã khẳng định “Toàn dân ta đoàn kết nhất trí, bền bỉ đấu tranh thì chậm lắm là 15 năm nữa Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất, Bắc - Nam nhất định sẽ sum họp một nhà (7); Và từ 1969 - 1975 đúng là “mấy năm nữa”;

45 năm trước, khi vĩnh biệt Bác Hồ gửi lại điều ước mong “Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”. 45 năm sau, Đảng của Người, nhân dân của Người, đất nước của Người báo cáo với Người rằng đã, đang và sẽ đưa điều mong muốn đó của Người thành hiện thực:

Con đường Trường Sơn trăm núi, ngàn khe hiểm trở, nay đã là con đường bằng phẳng, con đường làm giàu của đất Việt được mang tên Bác kính yêu, chạy từ tỉnh đầu Tổ quốc Cao Bằng đến tỉnh cuối cùng của đất nước Cà Mau;

Đất nước Việt Nam đã vươn ra tầm thế giới: Là một thành viên của Liên Hiệp Quốc - Một tổ chức lớn nhất thế giới; Là một thành viên của hòa bình, hợp tác, phát triển khu vực ASEAN;

Đất nước Việt Nam nghèo nàn lạc hậu xưa, nay đã là một nước trong tổ chức xuất khẩu dầu mỏ OPEC và ngày 22/2/2009, nhà máy lọc dầu Dung Quất đã chính thức cho ra đời những lít xăng, dầu “made in Việt Nam” đầu tiên đánh dấu một bước phát triển mới của ngành công nghiệp dầu khí Việt Nam, góp phần Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia; Đã là một nước trong khối WTO để đi vào sân chơi chung với nền kinh tế thế giới;

Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân ta đang nỗ lực phấn đấu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội để đến năm 2020 trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại, một nước Việt Nam “giàu mạnh”, là điểm đến, điểm hẹn của thế giới, đáp lại lòng mong đợi của Bác đã chỉ dẫn từ năm 1960 “Con đường phía trước”: Đời sống nhân dân chỉ có thể thật dồi dào khi chúng ta dùng máy móc để sản xuất một cách thật rộng rãi. Máy sẽ chắp thêm tay cho người, làm cho sức người tăng lên gấp vạn lần và giúp người làm những việc phi thường. Muốn có máy phải mở mang các ngành công nghiệp làm ra máy, làm ra gang, thép, than, dầu. Đó là con đường phải đi của chúng ta, con đường công nghiệp hóa nước nhà là con đường ấm no thật sự của nhân dân” .

Kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Bác, lại thêm một dịp để mỗi người chúng ta báo cáo với Bác những công việc mà mình đang thực hiện, đã thực hiện theo những lời dặn dò, nhắn nhủ và mong đợi của Bác. Và đây cũng là một cơ hội tốt để mỗi người chúng ta thật thà tự phê bình và phê bình, xem xét lại mình một cách nghiêm chỉnh, thấy rõ những sai lầm để sửa chữa, thấy rõ những ưu điểm để phát huy thêm. Từ đó, tất cả mọi người đem long đoàn kết với tình thương yêu đồng chí, đồng loại cùng giúp nhau tiến bộ, “vứt bỏ cái ba lô chủ nghĩa cá nhân”, để xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh như Bác Hồ vẫn từng mong và ngày nay Đảng ta đã, đang trăn trở phấn đấu thực hiện. Đây cũng là dịp để mỗi người Việt Nam ta biến những tư tưởng, tình cảm cao đẹp của mình thành những việc làm thiết thực. Kính yêu Bác, tưởng nhớ Bác, trung thành với Bác là tiếp tục trau dối đạo đức cách mạng, làm việc thiết thực cho nước, cho dân, nguyện mãi mãi làm theo Di chúc của Bác và lời hứa với Bác kính yêu.

Nguồn tin: Cổng giao tiếp điện tử tỉnh Phú Thọ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Đơn vị phối hợp
VNPT
Ao Vua JSC
Viettel
Viet Nam Net
PTO
Thống kê
  • Đang truy cập70
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm64
  • Hôm nay2,139
  • Hôm qua3,867
  • Tháng hiện tại81,715
  • Tổng lượt truy cập6,792,288
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây