Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam: Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành Hiến pháp, pháp luật cho người dân

Chủ nhật - 09/11/2014 19:30
Năm 2014 là năm thứ hai Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam được tổ chức trên quy mô cả nước với chủ đề “Toàn dân tích cực tìm hiểu và nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp, pháp luật vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Phóng viên đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Phạm Xuân Khai – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp xung quanh việc triển khai Ngày Pháp luật năm 2014 trên địa bàn tỉnh.

Phóng viênThưa đồng chí, Ngày Pháp luật cũng là dịp để nhìn nhận, đánh giá về kết quả triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) thời gian qua trên địa bàn tỉnh. Đồng chí có thể đánh giá khái quát những điểm nổi bật của công tác này từ đầu năm tới nay?

Đồng chí Phạm Xuân Khai: Đến thời điểm này, có thể đánh giá công tác PBGDPL năm 2014 trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả rất tích cực với nhiều hoạt động nổi bật. Tôi cho rằng những hoạt động sau đây có ý nghĩa hơn cả và có tác động, ảnh hưởng quan trọng tới việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị khác:

Thứ nhất, hoàn thành sớm, thống nhất và đồng bộ công tác tuyên truyền Hiến pháp ở tất cả các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị tổ chức, doanh nghiệp và khu dân cư. Các cấp, ngành đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương, giúp cho các toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động và nhân dân trong tỉnh có cách hiểu đúng, hiểu chính xác về tinh thần và nội dung của Hiến pháp, tạo cơ sở quan trọng cho công tác triển khai thi hành Hiến pháp trên địa bàn tỉnh.

Thứ hai, nhạy bén, kịp thời trong công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc trên biển Đông. Thông qua công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức đấu tranh bảo vệ, giữ gìn chủ quyền biển đảo, vận động nhân dân tiếp tục tham gia sản xuất lao động phát triển kinh tế, chấp hành nghiêm pháp luật.

Thứ ba, thời gian qua ghi nhận nhiều đợt cao điểm tuyên truyền pháp luật do các cơ quan Nhà nước tổ chức, thu hút sự chú ý, quan tâm và góp phần nâng cao hiểu biết của đông đảo nhân dân trên địa bàn. Các cơ quan tập trung tuyên truyền thông qua các hình thức cổ động trực quan, nội dung pháp luật được thiết kế theo hướng cụ thể, dễ nhớ, thiết thực, gần gũi với mỗi gia đình, mỗi người dân, do vậy hiệu quả tuyên truyền rất cao.

Thứ tư, năm nay cũng đánh dấu một năm các cấp, ngành đã tích cực xây dựng các mối quan hệ phối hợp với các cơ quan liên quan trong triển khai hoạt động PBGDPL, để phát huy ưu thế của từng cơ quan trong hoạt động này, đồng thời nâng cao mức độ, phạm vi ảnh hưởng của các hoạt động PBGDPL.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết, công tác hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức triển khai Ngày pháp luật năm 2014 có điểm gì mới?

Đồng chí Phạm Xuân Khai: Ngày Pháp luật năm 2014 không chỉ diễn ra trong một ngày, một tuần lễ mà được tổ chức với nhiều hoạt động hưởng ứng trải dài trong cả tháng 10 và tháng 11. UBND tỉnh đã xác định tổ chức Ngày pháp luật là một trong những nội dung chính cần triển khai thực hiện và chỉ đạo mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức ít nhất một hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật; đồng thời, xác định cụ thể 04 cơ quan, địa phương tổ chức làm điểm là Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế, UBND thành phố Việt Trì, UBND huyện Cẩm Khê. Trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh, với vai trò là cơ quan tư vấn, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đã ban hành văn bản số 4271/CV-HĐPH ngày 03/10/2014 hướng dẫn cụ thể về việc tổ chức Ngày pháp luật. Cụ thể, đối với các cơ quan, địa phương làm điểm, Hội đồng yêu cầu tuyên truyền cổ động trực quan qua hệ thống áp phích, băng rôn, cờ phướn trên các tuyến đường phố chính, các khu trung tâm, các cơ quan, đơn vị hành chính, các trường học, địa điểm công cộng. Phối hợp với Đài PTTH tỉnh, Báo Phú Thọ và các cơ quan thông tin đại chúng tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung pháp luật; tăng cường tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của ngành, địa phương; tổ chức biên soạn và phát hành các tài liệu tuyên truyền như tờ gấp, số chuyên đề trên các ấn phẩm định kỳ,... Tổ chức các chương trình giao lưu tìm hiểu pháp luật lồng ghép với các hoạt động văn hoá, văn nghệ, trợ giúp pháp lý, tọa đàm về thực hiện pháp luật... Đối với các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND huyện, thành, thị, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, Hội đồng yêu cầu tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật như treo băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại trụ sở cơ quan. Đối với các huyện, thị xã, UBND cấp huyện chỉ đạo triển khai các hình thức tuyên truyền cổ động trực quan trên các tuyến phố chính, các khu trung tâm, các cơ quan, đơn vị hành chính, các trường học; có thể lựa chọn một hoặc một số đơn vị, địa bàn tổ chức làm điểm để tập trung chỉ đạo thực hiện đảm bảo đúng tinh thần Ngày pháp luật.

Để đảm bảo tổ chức tốt Ngày pháp luật trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp đã biên soạn, cập nhật kịp thời các tài liệu tuyên truyền về Ngày Pháp luật năm 2014, tài liệu tuyên truyền pháp luật điều chỉnh các lĩnh vực kinh tế - xã hội, đặc biệt đối với các lĩnh vực quản lý nhà nước của trên trang thông tin điện tử tổng hợp của Sở làm nguồn tài liệu phổ biến pháp luật cho các cơ quan, đơn vị. Tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị để phát hành tờ gấp tuyên truyền pháp luật về tiếp dân, khiếu nại, tố cáo đến một số huyện trọng điểm; tổ chức chương trình giao lưu tuyên truyền pháp luật về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và biển đảo cho thanh thiếu niên và bà con nhân dân xã Trung Nghĩa, huyện Thanh Thủy; phối hợp tổ chức Ngày pháp luật và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại xã Sông Lô nhằm khuyến khích, động viên bà con nhân dân tích cực tham gia tìm hiểu pháp luật, tích cực thực hiện dân chủ, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát và phản biện xã hội; tích cực phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí thông tin, phản ánh kịp thời về các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật tại các địa phương trong tỉnh; chỉ đạo Trung tâm trợ giúp pháp lý tăng cường công tác trợ giúp pháp lý lưu động cho các địa bàn trong dịp này.

Phóng viên: Thưa đồng chí, để công tác PBGDPL nói chung và tổ chức Ngày pháp luật nói riêng trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới đạt những kết quả tốt hơn, thì cần có những giải pháp nào?

Đồng chí Phạm Xuân Khai: Để làm tốt công tác PBGDPL cần có nhiều giải pháp về thể chế, về kinh phí, về nguồn nhân lực. Tuy nhiên, theo tôi, với điều kiện thực tiễn của tỉnh chúng ta cần làm tốt một số giải pháp sau đây:

Thứ nhất, huy động sự tham gia, vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Công tác PBGDPL không chỉ của riêng ngành Tư pháp hay một ngành, một nhóm tổ chức nào, mà là của các cấp, các ngành, các đoàn thể chính trị, tổ chức, doanh nghiệp và của mọi công dân. Nếu như trong những đợt cao điểm về công tác tuyên truyền, mỗi cơ quan, đơn vị chỉ cần tổ chức hoặc phối hợp với các cơ quan, đơn vị khác tổ chức ít nhất một hoạt động thôi sẽ tạo nên không khí sôi nổi thu hút, vận động các tầng lớp nhân dân tìm hiểu, học tập pháp luật, tự giác chấp hành pháp luật để từng bước xây dựng và củng cố các giá trị văn hóa pháp lý trong cuộc sống xã hội.

Thứ hai, thực hiện công tác tuyền pháp luật phải thực sự cụ thể, đáp ứng được những vướng mắc, yêu cầu và mong đợi của các tầng lớp nhân dân. Ngày nay với sự phát triển của công nghệ thông tin, mọi người ở khắp mọi nơi có thể tìm được các văn bản pháp luật. Nhưng với hệ thống pháp luật của nước ta còn phức tạp và trình độ dân trí chưa đồng đều thì không phải người dân nào cũng tự nghiên cứu, tự tìm hiểu pháp luật, đặc biệt trong trường hợp có vướng mắc, có nhu cầu được biết chính xác về quyền lợi, nghĩa vụ của mình và gia đình. Vì vậy, các hoạt động tuyên truyền cần hướng tới việc giải đáp những khó khăn, vướng mắc cụ thể cho người dân, có vậy mới thu hút được người dân tham gia vào các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

Thứ ba, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân trong triển khai thực hiện các chương trình, dự án lớn có tác động quan trọng tới đời sống kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, như các dự án về giao đất, thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh,… tạo cơ sở thuận lợi cho việc thực hiện các nhiệm vụ của chính quyền.

Thứ tư, từng bước thực hiện xã hội hóa công tác PBGDPL. Để khuyến khích người dân tìm hiểu pháp luật, các thiết chế văn hóa pháp luật của chúng ta phải thật sự đầy đủ và trong tình hình hiện nay có thể làm tốt được một số việc: tủ sách pháp luật, điểm bưu điện văn hóa xã phải được cập nhật tài liệu thường xuyên; đổi mới và nâng cao chất lượng công tác trợ giúp pháp lý; tăng cường công tác phối kết hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong tổ chức các hoạt động PBGDPL; đẩy mạnh công tác tuyên truyền các văn bản pháp luật, các mục giải đáp pháp luật của các Trang thông tin điện tử của các cơ quan, tổ chức,... Đặc biệt, cần có sự tham gia, hỗ trợ về kinh phí của các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân.

Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Nguồn tin: Cổng giao tiếp điện tử tỉnh Phú Thọ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây