Đồng chí Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thăm và làm việc tại tỉnh

Thứ hai - 08/09/2014 21:59
Ngày 8-9, đồng chí Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã thăm và làm việc tại tỉnh: Về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 8 tháng đầu năm 2014; kết quả thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TƯ gắn với thực hiện Nghị quyết TƯ 4 (khóa XI) và 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cùng làm việc có các đồng chí: Trần Thị Bích Thủy - Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Thế Kỷ - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Quang Vĩnh - Phó Chánh văn phòng Trung ương Đảng...
Đồng chí Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,  Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Tiếp và làm việc với đồng chí Đinh Thế Huynh và đoàn công tác có các đồng chí: Hoàng Dân Mạc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Minh Châu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy...

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy báo cáo với đồng chí Đinh Thế Huynh và đoàn công tác kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 8 tháng đầu năm 2014 của tỉnh. Trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức, song tỉnh Phú Thọ vẫn đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực: Kinh tế nông lâm nghiệp tăng trưởng khá, công nghiệp tăng 2%, dịch vụ thương mại, văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc; quốc phòng, an ninh được đảm bảo; xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị có bước phát triển tốt. Từ nay đến cuối năm 2014, tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp trong phát triển kinh tế, duy trì nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hóa- xã hội; bảo đảm giữ vững an ninh, quốc phòng; lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng, nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, vai trò chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp; đẩy mạnh hoạt động công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, công tác đối ngoại, phát huy vai trò MTTQ và các đoàn thể nhân dân.

Về việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị 03-CT/TƯ, tỉnh đã chủ động gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương và việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Đáng chú ý, tỉnh đã chủ động, tích cực, sáng tạo trong nội dung đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nội dung sinh hoạt chuyên đề năm 2014 vào sinh hoạt thường xuyên gắn với nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; trở thành nội dung quan trọng, đi vào nền nếp, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động cấp ủy các chi, đảng bộ và phát huy vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo, cán bộ chủ chốt, người đứng đầu của cơ quan, đơn vị trong công việc, lối sống. Công tác tuyên truyền; giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đổi mới theo phương châm đa dạng, thiết thực. Công tác kiểm tra, đôn đốc; phát hiện, xây dựng và biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được chú trọng. Toàn tỉnh đã lựa chọn, đăng ký và xây dựng kế hoạch bồi dưỡng 1.581 tập thể, 1.789 cá nhân trở thành các điển hình tiên tiến các cấp, trong đó có 87 tập thể,179 cá nhân đăng ký cấp tỉnh; đã có 84 tập thể, 61 cá nhân tiêu biểu được các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc biểu dương khen thưởng nhân kỷ niệm 124 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 * 19-5-2014).

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục đưa nội dung học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, nền nếp; tổ chức tốt đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với việc học tập chuyên đề năm 2014 theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương. Gắn chặt việc thực hiện Chỉ thị 03 với thực hiện Nghị quyết TƯ 4; thực hiện tốt việc theo dõi, đôn đốc, phát hiện, xây dựng, kịp thời biểu dương và nhân rộng các tập thể điển hình, cá nhân tiêu biểu; đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, học sinh sinh viên theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 03, kịp thời phát hiện và có giải pháp khắc phục những nhược điểm, hạn chế...

Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Tỉnh ủy Phú Thọ đã quán triệt, cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Trung ương, xây dựng hướng dẫn công tác chuẩn bị Đại hội và công tác nhân sự cấp ủy Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2015-2020) đảm bảo chất lượng, tiến độ theo Hướng dẫn số 26 của Ban Tổ chức Trung ương.

Tỉnh Phú Thọ đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương nghiên cứu, đề xuất với Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương điều chỉnh Hướng dẫn 609/HD-BTĐKT ngày 11-5-2012 của Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương về tiêu chuẩn biểu dương, khen thưởng đối với cá nhân là đảng viên.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Minh Châu đã báo cáo kế hoạch tổ chức thực hiện và các hoạt động kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm Đền Hùng (19-9-1954 * 19-9-2014).

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh đã trao đổi, làm rõ hơn kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 8 tháng đầu năm 2014 của tỉnh, nhất là những thành tựu phát triển KT-XH, khó khăn và giải pháp khắc phục cũng như việc thực hiện Chỉ thị 03 của Đảng bộ tỉnh...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đinh Thế Huynh đánh giá cao kết quả thực hiện toàn diện các mặt công tác của tỉnh Phú Thọ: Công tác xây dựng Đảng, phát triển KT-XH, củng cố hệ thống chính trị... của tỉnh Phú Thọ đã thu được những kết quả quan trọng toàn diện và thực chất. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, VH-XH... có khởi sắc; GD-ĐT giữ vững chất lượng, AN-QP được đảm bảo... Đặc biệt, tỉnh đã tăng cường công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị; tiếp tục thực hiện có kết quả Nghị quyết TƯ 4;  đồng thời chủ động chuẩn bị kế hoạch triển khai tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII theo hướng dẫn của Trung ương. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nhận thức đầy đủ, sâu sắc yêu cầu, nhiệm vụ của Bộ Chính trị trong thực hiện Chỉ thị 03 với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và thực hiện chương trình hành động nâng sửa những tồn tại, hạn chế trong thực hiện Nghị quyết TƯ 4. Tỉnh đã đưa các nội dung học tập, làm theo Bác vào sinh hoạt chuyên đề của các chi bộ; chú trọng khâu tuyên truyền nhân rộng các  điển hình tiên tiến và cách làm hay với nhiều việc làm cụ thể...

Đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh: Tỉnh Phú Thọ đã có sự chuẩn bị chu đáo và kế hoạch cụ thể về kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng; có nhiều hoạt động phong phú, thiết thực và ý nghĩa nhằm tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân...

 Đồng chí đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong thực hiện Chỉ thị 03, có một số nội dung còn hạn chế; chất lượng sinh hoạt chuyên đề ở một số chi bộ chưa cao; việc gắn thực hiện Chỉ thị 03 với thực hiện Nghị quyết TƯ 4 chuyển biến chưa rõ nét. Đáng chú ý, việc phát hiện và nhân rộng các điển hình, nhân tố mới cũng như việc sáng tạo, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh còn hạn chế. Đồng chí mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục nỗ lực phấn đấu thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị năm 2014; thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển KT-XH, xây dựng hệ thống chính trị... thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2010-2015. Chú trọng công tác  giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Chủ động, sáng tạo khai thác thế mạnh, lợi thế để phát triển, trong đó chú trọng phát triển kết cấu hạ tầng, du lịch, phát triển công nghiệp... Có sự chuẩn bị chu đáo các khâu cho Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cần tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 03 theo các nhiệm vụ trọng tâm, bám sát chủ đề “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”. Ghi nhận những kết quả, ý kiến, kiến nghị của lãnh đạo tỉnh, phát biểu kết thúc buổi làm việc, đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh: Trong 45 năm qua, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân dốc sức, đồng lòng thực hiện Di chúc của Bác. Trong bối cảnh hiện nay, trước những khó khăn thách thức mới, không chỉ riêng Phú Thọ mà các địa phương trong cả nước cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động sáng tạo, phấn đấu nỗ lực hơn nữa để thực hiện thắng lợi những lời căn dặn và mong muốn của Người.

Nguồn tin: Cổng giao tiếp điện tử tỉnh Phú Thọ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây