90 mùa xuân cùng mạch nguồn dân tộc

Chủ nhật - 02/02/2020 22:32
Một mùa xuân mới đang về trên khắp mọi miền Tổ quốc. Trong không khí náo nức đón chào xuân, cả dân tộc lại hân hoan kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam - một ngày lịch sử trọng đại, một bước ngoặt vĩ đại của đất nước.

90mua xuan

Cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX, trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đất nước ta chìm trong đêm dài nô lệ. Nhân dân ta liên tiếp đứng lên chống ách áp bức, bóc lột của thực dân cướp nước và phong kiến tay sai. Các phong trào diễn ra mạnh mẽ, tràn đầy khí phách bất khuất và sáng ngời tinh thần yêu nước, nhưng tất cả đều thất bại.
Trong cuộc hành trình tìm con đường đấu tranh giải phóng, giành độc lập dân tộc, từ chủ nghĩa yêu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, tìm thấy ở học thuyết khoa học và cách mạng đó con đường cứu dân, cứu nước đúng đắn. Từng bước một, với sự nghiên cứu lý luận và hoạt động thực tiễn sôi nổi, phong phú, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã truyền bá lý luận Mác - Lênin vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam; cùng với các đồng chí của mình chuẩn bị những điều kiện về tư tưởng, lý luận, chính trị và tổ chức, cán bộ để thành lập một Đảng cách mạng chân chính.
Mùa xuân năm 1930, với vai trò và trách nhiệm trong Quốc tế cộng sản, với uy tín chính trị, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã triệu tập hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản trong nước để thành lập một Đảng cộng sản duy nhất, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự ra đời của Đảng là kết quả tất yếu, là yêu cầu khách quan của phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân và dân tộc Việt Nam; đó cũng là công lao và sáng kiến của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc...
Trên con đường phát triển của cách mạng Việt Nam, Đảng ta đã không ngừng đưa ra những quyết sách phù hợp, đáp ứng yêu cầu lịch sử, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa nước nhà đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đó là thắng lợi của cuộc cách mạng Tháng Tám năm 1945 lật đổ ách thống trị gần 100 năm của thực dân Pháp và triều đình phong kiến, lập nên nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Đó là thắng lợi của cuộc kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ kết thúc bằng chiến dịch Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu". Đó là thắng lợi của cuộc kháng chiến 21 năm chống Mỹ giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên Chủ nghĩa Xã hội; đó còn là thắng lợi to lớn của sự nghiệp đổi mới.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự nghiệp cách mạng của Nhân dân và dân tộc ta đã giành được những thắng lợi vĩ đại, có ý nghĩa lịch sử thời đại. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tích lũy và đúc rút được những bài học kinh nghiệm lớn. Đó là bài học giữ vững mục tiêu độc lập dân tộc và cộng hòa xã hội; về đại đoàn kết dân tộc; về xây dựng liên minh vững chắc giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức; về vai trò của phương pháp cách mạng và lựa chọn phương pháp cách mạng đúng đắn; về lãnh đạo xây dựng và bảo vệ Nhà nước, tăng cường bản chất cách mạng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền nhà nước; về đoàn kết quốc tế, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.
Trong giai đoạn hiện nay, để ngày càng xứng đáng với vai trò và sứ mệnh lịch sử, xứng đáng với sự tin yêu của Nhân dân, Đảng ta đã dành không ít thời gian và công sức cho công tác xây dựng Đảng, coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Toàn Đảng đã triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đạt được những kết quả và kinh nghiệm bước đầu, góp phần quan trọng ngăn chặn, đẩy lùi một bước những tiêu cực, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của các tầng lớp Nhân dân. 
Năm 2020 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam là dịp để chúng ta tự hào ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng, đồng thời là dịp để toàn Đảng đã đề ra quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đại hội đảng bộ các cấp. Với niềm phấn khởi, tự hào, chúng ta tin tưởng rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ hoàn thành xuất sắc trọng trách của mình. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, độc lập, thống nhất, dân chủ, giàu mạnh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Tác giả bài viết: Phương Hà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây