6 tháng đầu năm: Kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực

Chủ nhật - 13/07/2014 22:10
Do có sự quyết liệt trong công tác chỉ đạo điều hành, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và nhân dân cùng với những chính sách hỗ trợ được triển khai kịp thời, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm đã đạt được những kết quả tích cực, tốc độ tăng trưởng GDP tăng 4,85% so với cùng kỳ.
Năng suất lúa vụ chiêm xuân ước đạt 57,8 tạ/ha, góp phần đảm bảo an ninh lương thực trên địa bàn
Năng suất lúa vụ chiêm xuân ước đạt 57,8 tạ/ha, góp phần đảm bảo an ninh lương thực trên địa bàn

Nhiều chỉ tiêu tăng trưởng trong khó khăn

Trong mức tăng 4,85% của toàn ngành kinh tế, khu vực ngành nông lâm nghiệp, thủy sản ước tăng 4,0% so với cùng kỳ. Trong đó, năng suất lúa ước đạt 57,8 tạ/ha; sản lượng nuôi trồng thủy sản ước đạt 12,3 nghìn tấn, tăng 8,9% so cùng kỳ. Giá trị tăng thêm ngành công nghiệp - xây dựng ước đạt 4.550,7 tỷ đồng, tăng 4,39% so với cùng kỳ. Các lĩnh vực thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân. Giá trị tăng thêm ngành dịch vụ ước đạt 3.984,6 tỷ đồng, bằng 49,91% kế hoạch và tăng 6,17% so cùng kỳ. Các chính sách kiềm chế lạm phát tiếp tục được thực hiện nghiêm túc, giá cả hàng hóa ổn định, chỉ số giá tiêu dùng bình quân 6 tháng đầu năm tăng 3,1% so cùng kỳ. Hoạt động xuất, nhập khẩu tiếp tục tăng trưởng khá, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 316,2 triệu USD, bằng 48,7% kế hoạch, tăng 13,9% so cùng kỳ. Giá trị nhập khẩu ước đạt 314,7 triệu USD, tăng 11,7% so cùng kỳ. Đến thời điểm này, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước đạt 1.491,8 tỷ đồng, bằng 50,5% so dự toán, tăng 4,7% so cùng kỳ. Chi ngân sách địa phương ước đạt 4.215,8 tỷ đồng, bằng 50,6% so dự toán, tăng 12,7% so với cùng kỳ…

Song song với tăng trưởng kinh tế, các lĩnh vực văn hóa, xã hội của tỉnh cũng có nhiều tiến bộ. Công tác y tế, giáo dục được chú trọng nâng cao chất lượng. Các giá trị di sản văn hóa vùng đất Tổ tiếp tục được quan tâm bảo tồn và phát huy. Vấn đề an sinh xã hội được quan tâm thực hiện, các chính sách giảm nghèo, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt khó khăn được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; tai nạn giao thông giảm mạnh cả 3 tiêu chí.

Tuy nhiên, sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản mặc dù duy trì nhịp độ tăng trưởng khá so với bình quân chung cả nước nhưng hiệu quả sản xuất chưa cao và thiếu sự ổn định. 6 tháng đầu năm, do rét đậm, rét hại muộn và kéo dài đã làm chết 1,35 ngàn ha lúa mới cấy; thêm vào đó, tình hình dịch cúm gia cầm, bệnh tai xanh trên lợn tuy đã được ngăn chặn nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ và diễn biến khá phức tạp khiến cho sản lượng lương thực và giá sản phẩm chăn nuôi bị ảnh hưởng mạnh.

Ngành công nghiệp sản xuất gặp khó do một số sản phẩm có giá trị gia tăng cao, có đóng góp lớn vào thu ngân sách của tỉnh giảm mạnh (bia các loại, chè chế biến, gạch xây dựng, gạch Ceramic, mì chính). Nguyên nhân một mặt là do chịu ảnh hưởng của những khó khăn chung cả nước như sức mua của thị trường còn yếu, giá vật tư, nhiên liệu đầu vào tăng; sự cạnh tranh trên thị trường khiến cho các doanh nghiệp trong nước gặp khó, mặt khác, trong 6 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh chưa có dự án mới hoàn thành đi vào hoạt động tạo năng lực sản xuất tăng thêm cho tăng trưởng kinh tế. Tốc độ đổi mới công nghệ còn chậm đã hạn chế khả năng cạnh tranh, mở rộng quy mô sản xuất. Phần lớn các doanh nghiệp dân doanh của tỉnh có quy mô nhỏ và rất nhỏ, năng lực quản trị, tài chính, khoa học công nghệ rất hạn chế.

Bên cạnh những khó khăn trên, doanh nghiệp, bà con nông dân vẫn còn gặp khó về vốn. Mặc dù lãi suất ngân hàng có giảm nhưng nông dân, doanh nghiệp vẫn khó tiếp cận với các nguồn vốn vay lãi suất thấp đã làm ảnh hưởng đến quá trình thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh.

Tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội

Trong 6 tháng đầu năm, UBND tỉnh đã nỗ lực, tập trung mọi giải pháp nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển. Bên cạnh việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2014, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ. Chỉ đạo xây dựng, thực hiện các khâu đột phá, các chương trình trọng điểm, những vấn đề cấp bách, phát sinh tác động trực tiếp đến việc phát triển kinh tế, đặc biệt là những phát sinh có tác động đến sản xuất nông lâm nghiệp, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - du lịch. Tăng cường xử lý nợ đọng trong xây dựng cơ bản; tập trung huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Trong 6 tháng đầu năm, UBND tỉnh đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh

Đối với phát triển kinh tế nông nghiệp, UBND tỉnh đã cụ thể hóa đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, đẩy mạnh việc thực hiện các dự án phát triển nông nghiệp cận đô thị gắn với xây dựng cánh đồng mẫu lớn. Chỉ đạo đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu trà, giống gắn với áp dụng đồng bộ các tiến bộ kỹ thuật đáp ứng yêu cầu sản xuất; quyết liệt thực hiện các biện pháp khống chế, ngăn chặn dịch bệnh trên đàn vật nuôi, không để lây lan trên diện rộng; các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất được thực hiện kịp thời, có hiệu quả. …

Xác định việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp là một trong những giải pháp hiệu quả nhằm thúc đẩy kinh tế phục hồi, tăng thu ngân sách, UBND tỉnh đã tập trung hỗ trợ đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; chủ động nắm bắt, tháo gỡ khó khăn để phục hồi sản xuất các ngành công nghiệp truyền thống; chú trong công tác lựa chọn các nhà đầu tư có năng lực để triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh nhằm phát huy hiệu quả các dự án. Chỉ đạo các ngân hàng, tổ chức tín dụng thực hiện tốt các quy định về lãi suất huy động và cho vay, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn nợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; đổi mới công tác xúc tiến đầu tư; hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng, quản lý và phát triển thương hiệu sản phẩm, mở rộng thị trường, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các nhà thầu triển khai thi công các dự án... Bên cạnh đó, tỉnh cũng chủ động các hoạt động ngoại giao nhằm mở rộng quan hệ quốc tế, gắn với tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, lợi thế về các lĩnh vực kinh tế - văn hóa góp phần thu hút đầu tư. Tiếp tục triển khai có hiệu quả đề án đào tạo và dạy nghề gắn với nhu cầu của thị trường lao động.

Chủ động thực hiện các giải pháp đưa mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội cán đích

Dự báo tình hình trong những tháng còn lại của năm 2014 còn rất nhiều khó khăn, thách thức. Để hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2014, UBND tỉnh đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể triển khai thực hiện trong 6 tháng cuối năm. Theo đó, các ngành chức năng của tỉnh tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ về chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2014; tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ các dự án đang triển khai đưa vào sản xuất; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; đảm bảo an sinh xã hội và cải thiện đời sống nhân dân.

Tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững”; tập trung chỉ đạo sản xuất vụ mùa, vụ đông đảm bảo khung lịch thời vụ và diện tích gieo trồng theo kế hoạch; đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa các giống mới có năng suất, giá trị kinh tế cao vào sản xuất. Thực hiện dồn điền, đổi thửa; chủ động các biện pháp phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Tập trung chỉ đạo huy động, lồng ghép các nguồn lực xây dựng nông thôn mới. Chủ động nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Tiếp tục thu hút đầu tư các khu du lịch trọng điểm; phát triển các lĩnh vực dịch vụ có lợi thế. Tăng cường quản lý thị trường, quản lý ngân sách Nhà nước. Tổ chức triển khai thực hiện Luật Đất đai năm 2013; đẩy nhanh tiến độ cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tiến độ thi công các công trình, dự án theo kế hoạch.

Các ngành chức năng thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội; tăng cường phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước, thực hiện tốt Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí nhằm định hướng đúng đắn dư luận, tạo đồng thuận trong xã hội. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về biển đảo; giữ gìn an ninh trật tự; chủ động các biện pháp bảo đảm an ninh và an toàn tuyệt đối cho các cơ quan, doanh nghiệp và người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh.

Với quyết tâm cao, đoàn kết, đồng thuận của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, nhất định Phú Thọ sẽ vượt qua được thách thức, tranh thủ được thuận lợi, phấn đấu thực hiện thành công mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 mà Nghị quyết HĐND tỉnh đã đề ra.

Nguồn tin: Cổng giao tiếp điện tử tỉnh Phú Thọ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây