Văn bản theo cơ quan ban hành: Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 121/CTĐPT-VP 01/08/2023 Định hướng công tác Hội 2024
2 15/KH-CTĐPT 05/05/2023 Kế hoạch triển khai phong trào người tốt việc thiện- chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái, giai đoạn 2022 - 2027
3 126/QĐ-CTĐPT 16/11/2023 Quyết định danh hiệu thi đua công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ cấp huyện năm 2023
4 33/BC-CTĐPT 20/11/2023 Báo cáo tổng kết công tác Hội năm 2023
5 09/BC-CTÐPT 16/03/2023 Báo cáo sơ kết công tác Hội quý I năm 2023
6 05/KH-CTĐPT 03/03/2023 Kế hoạch thực hiện Kết luận 44-KL/TW ngày 14/11/2022 của Ban Bí thư “Về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong tình hình mới”
7 218/TB-CTĐPT 06/12/2022 Thông báo và Quyết định công nhận danh hiệu thi đua cấp huyện năm 2022
8 43/BC-CTĐPT 08/12/2022 Báo cáo kết quả công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
9 29/KH-CTĐPT 19/12/2022 Kế hoạch thực hiện công tác truyền thông năm 2023
10 26/KH-CTĐPT 14/11/2022 Kế hoạch Triển khai Phong trào “Tết Nhân ái” Xuân Quý Mão - 2023
11 118/CTĐPT-VP 08/08/2022 Căn cứ tình hình thực tiễn và yêu cầu, nhiệm vụ của Hội, Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ định hướng trọng tâm công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2023.
12 23B/KH-CTĐPT 08/09/2021 Kế hoạch phòng chống dịch Covid-19 và các phương án xử trí khi có các trường hợp mắc Covid-19
13 92/QĐ-CTĐPT 31/08/2021 Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Coivd-19 tại cơ quan Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ
14 22/KH-CTĐPT 23/08/2021 Kế hoạch tuyển dụng viên chức 2021
15 198/HD-CTĐPT 09/10/2020 Hướng dẫn công tác chuẩn bị và tổ chức Đại Hội các cấp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2021 - 2026
16 21/KH-CTĐPT 28/09/2020 Kế hoạch Đại hội Chữ thập đỏ các cấp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2016 - 2020
17 05/KH-CTĐPT 20/02/2020 Kế hoạch số 05/KH-CTĐPT, ngày 20/02/2020 của Hội Chữ thập đỏ tỉnh về kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến trong hoạt động nhân đạo và hiến máu tình nguyện, giai đoạn 2015 - 2020
18 16/BC-CTĐPT 08/08/2019 Thực hiện văn bản số 438/TƯHCTĐ-VP, ngày 28/6/2019 của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; văn bản số 3223/UBND-KGVX ngày 16/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc báo cáo đánh giá 10 năm thi hành Luật hoạt động Chữ thập đỏ. Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật hoạt động Chữ thập đỏ.
19 217/HD-CTĐPT 30/08/2019 Căn cứ văn bản số 558/TƯHCTĐ-VP ngày 21 tháng 8 năm 2019 của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về định hướng công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2020, Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ hướng dẫn trọng tâm công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2020.
20 03 /KH-CTĐPT 11/03/2019 Kế hoạch triển khai Tháng Nhân đạo năm 2019
21 06/BC-CTĐPT 22/02/2019 Báo cáo Kết quả thực hiện phong trào Tết năm 2019
22 05 /BC-CTĐPT 20/02/2019 Báo cáo Sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận 102-KL/TW ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) “về hội quần chúng”
23 218/TB-CTĐPT 19/11/2018 Thông báo kết luận kiểm tra chuyên đề năm 2018
24 Số 196/TB-CTĐPT 15/10/2018 Thông báo về mức thu, quản lý và sử dụng Hội phí
25 183/HD-CTĐPT 20/09/2018 Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng Hội CTĐ tỉnh Phú Thọ năm 2018
26 20/KH-CTĐPT 12/09/2018 Kế hoạch kiểm tra năm 2018 cùng các tài liệu kèm theo: Đề cương báo cáo năm 2018  và 08 bảng số liệu; Đề cương báo cáo chuyên đề: Chỉ thị 43, TTNCTĐ trường học, hoạt động trạm chốt SCC; Bảng đánh giá thi đua năm 2018.
27 CVM-TH-11-2011 01/12/2014
28 Báo cáo năm 2011 02/01/2014
29 Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 42 và Nghị qu 02/01/2014
30 Công văn triển khai thực hiện Luật Phòng chống tác 13/01/2014
31 Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 08/5/2013 về BHYT 13/03/2014
32 Đề cương tuyên truyền 66 năm ngày thành lập Hội CT 13/01/2014
33 Báo cáo công tác Hội CTĐ tỉnh Phú Thọ năm 2012 20/01/2014
34 Thể lệ Cuộc thi "CTĐ Phú Thọ - Những câu chuy 13/03/2014
35 Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia Dự thảo sửa đổi H 20/01/2014
36 Kế hoạch Tổ chức Lễ hội Xuân Hồng năm 2013 13/03/2014
37 Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền ngày 8/5 năm 20 20/01/2014
38 Báo cáo Quý I năm 2013 20/01/2014
39 Công văn chỉ đạo phòng chống bệnh dịch mùa hè năm 20/01/2014
40 Công văn củng cố trạm chốt sơ cấp cứu 20/01/2014
41 HD thực hiện “Chiến dịch VĐ HMTN dịp Tết Nguyên Đá 13/03/2014
42 Chương trình phối hợp tổ chức Hội trại TNV, TTN CT 13/03/2014
43 Báo cáo Trung ương Hội năm 2012 và phương hướng, n 13/03/2014
44 Công văn chỉ đạo phòng chống bệnh dịch năm 2013 13/03/2014
45 Hướng dẫn Lập kế hoạch dự phòng ứng phó thiên tai 13/03/2014
46 Công văn về việc vận động để phát triển "Ngân 13/03/2014
47 Hướng dẫn thực hiện Quy chế Tình nguyện viên CTĐ n 13/03/2014
48 Chương trinhg phối hợp Hội CTĐ Việt Nam 13/03/2014
49 05 /BC-BCH 13/03/2014
50 14 Quy chế Hội CTĐ Việt Nam 13/03/2014
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây