Giải pháp đẩy mạnh hiệu quả công tác vận động xây dựng Quỹ Hội

Thứ năm - 02/01/2014 10:20
Việc xây dựng quỹ hội có ý nghĩa rất quan trọng đối với công tác hoạt động chữ thập đỏ các cấp, cấp nào huy động được nhiều quỹ hội thì hoạt động có hiệu quả, cấp hội nào làm chưa tốt công tác huy động quỹ thì hoạt động kém hiệu quả. Vì vậy xây dựng quỹ là việc làm vừa thường xuyên vừa lâu dài của các cấp Hội.
Cán bộ Hội, TNV tặng gạo cho người nghèo
Cán bộ Hội, TNV tặng gạo cho người nghèo
Quỹ Hội là nguồn lực bao gồm vật chất và phi vật chất để hoạt động. Quản lý và sử dụng quỹ Hội có hiệu quả là thiết thực góp phần thực hiện chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước, xóa đói giảm nghèo. Hiện tại, các cấp Hội xây dựng quỹ Hội từ 4 nguồn cơ bản: Sự đóng góp của cán bộ, hội viên, tình nguyện viên; các tổ chức và cá nhân hảo tâm; sự tài trợ của ngân sách Nhà nước và các tổ chức hoạt động kinh tế. Nhiệm kỳ 2006 - 2010 tổng giá trị vận động xây dựng các loại quỹ toàn tỉnh đạt 17 tỷ 623 triệu đồng, năm 2011 vận động được 2 tỷ 447 triệu đồng, năm 2012 vận động được 4 tỷ 280 triệu đồng.
Hiện nay 380 cơ sở hội các xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học trong toàn tỉnh đã xây dựng đựơc quỹ hội, với số tiền từ 1 triệu đồng đến 10 triệu đồng. Điểm nổi bật trong công tác xây dựng quỹ đối với Hội cơ sở là: Mô hình góp vốn giúp đỡ người nghèo phát triển kinh tế gia đình được phát động tại Hội Chữ thập đỏ huyện Yên Lập, sau 5 năm từ 2006 - 2012 Hội Chữ thập đỏ huyện Yên Lập đã triển khai nhân rộng 17/17 xã trên toàn huyện với số kinh phí quỹ từ trên 300 triệu đồng lên đến 2,5 tỷ đồng. Triển khai chương trình từ Hội Chữ thập đỏ huyện Yên Lập, nhân ra diện rộng toàn tỉnh, tất cả 13 huyện, thành, thị đều đã triển khai mô hình này.
Do làm tốt công tác vận động xây dựng quỹ, các cấp hội đã chủ động cứu trợ kịp thời tại chỗ khi có yêu cầu, nội dung hoạt động đã có chiều sâu thiết thực, hiệu quả, việc sử dụng quỹ đúng mục đích, đúng đối tượng và đúng quy định. Bằng nguồn quỹ sẵn có, nhiều cơ sở đã chủ động giúp đỡ lẫn nhau khi khó khăn đột xuất, gặp hoạn nạn rủi ro hoặc cho vay vốn với lãi suất thấp để phát triển sản xuất, chăn nuôi, làm kinh tế gia đình, giải quyết một phần khó khăn trong đời sống, thực hiện tốt việc xoá đói giảm nghèo ngay trong tổ chức của hội.
Trong những năm qua, nhiều cấp Hội cơ sở đã làm rất tốt công tác xây dựng nguồn lực. Tuy nhiên, hoạt động chỉ mang tính thời vụ và không bền vững, chưa thực sự chủ động trong công tác xây dựng nguồn lực. Nhân sự đầu tư hoạt động xây dựng quỹ ở các cấp Hội từ trước đến nay chưa được chuyên nghiệp đòi hỏi cần được nâng cao năng lực và được hỗ trợ mở rộng mối quan hệ để có khả năng đảm nhận được nhiệm vụ theo đúng chức năng. Mặt khác, công tác vận động xây dựng quỹ hội còn gặp nhiều khó khăn do có nhiều cuộc vận động lớn của MTTQ phát động và nhiều cuộc vận động mang tính hướng thiện của các ngành đoàn thể khác do vậy ảnh hưởng không ít đến kết quả hoạt động xây dựng quỹ ở các cấp Hội. Muốn quỹ Hội tăng trưởng để đảm bảo nguồn lực cho các hoạt động nhân đạo, các cấp Hội cần tập trung vào một số nội dung chính sau:
Một là, phải giải quyết tốt nhận thức, tư tưởng.Cần giáo dục cho toàn thể cán bộ, Hội viên, tình nguyện viên CTĐ có nhận thức sâu sắc và đúng đắn về mục đích, ý nghĩa quan trọng và sự cần thiết của công tác xây dựng quỹ Hội. Nguồn lực chủ yếu để xây dựng quỹ Hội là nguồn lực trong các tầng lớp nhân dân tại từng địa phương và nguồn lực của các tổ chức và cá nhân nước ngoài. Vì vậy, việc tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp dân cư hiểu về mục đích cao đẹp của Hội làm cho mọi người đồng tình, ủng hộ.
Hai là, các cấp Hội phải tranh thủ được sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền các cấp, sự phối hợp của các ngành có liên quan và sự giúp đỡ của CTĐ quốc tế. Nghiên cứu, đề xuất với cấp Ủy và chính quyền địa phương về chủ trương, cơ chế, chính sách cụ thể cho việc xây dựng quỹ như: Cho phép ngày quyên góp tập trung để tránh sự trùng chéo với các tổ chức phát động ủng hộ từ thiện, cấp đất để trồng cây công nghiệp, trồng rừng, cho vay vốn lãi xuất thấp… Chủ động xây dựng các chương trình dự án như: phát triển cộng đồng, phòng chống thiên tai, dạy nghề cho người khuyết tật… để tranh thủ sự tài trợ của CTĐ quốc tế, các Hội quốc gia và các tổ chức chính phủ và phi chính phủ.
Ba là, Hội CTĐ làm công tác cứu trợ xã hội theo phương châm hai tại chỗ: vận động tại chỗ và cứu trợ tại chỗ, việc xây dựng quỹ Hội nên lấy chi hội và Hội cơ sở làm địa bàn và mức phấn đấu mỗi quý. Tiến hành rà soát hội viên, căn cứ vào số lượng hội viên để đánh giá, bình xét việc thu nộp hội phí hàng năm của mỗi cấp Hội.
Bốn là, phương pháp và hình thức vận động phải luôn đổi mới, linh hoạt. Công tác xây dựng quỹ Hội phải đa dạng và phù hợp với từng đối tượng, như tại các chi hội trường học (tiểu học và trung học cơ sở) xây dựng mô hình “Nuôi lợn đất”; tại các chi hội thôn, làng xây dựng mô hình “Thùng gạo nhân đạo” đặt tại các cơ sở xây xát trên địa bàn… Việc vận động xây dựng quỹ Hội nên tập trung vào các nhóm nhà tài trợ như các doanh nghiệp, các cá nhân hảo tâm, các tổ chức… để có phương pháp vận động hợp lý, đồng thời tôn vinh nhà tài trợ.
Năm là, việc sử dụng quỹ  Hội phải hết sức chặt chẽ, đúng nguyên tắc, thủ tục quản lý tài chính. Nhà tài trợ cần sự minh bạch của Hội trong sử dụng quỹ đúng mục đích, đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng. Quản lý, sử dụng quỹ Hội tốt tạo niềm tin với mọi người, là điều kiện để xây dựng quỹ thuận lợi.
Sáu là, muốn xây dựng quỹ Hội có số dư lớn thì phải có đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên, trong tình hình hiện nay cán bộ CTĐ làm công tác vận động quỹ Hội phải có tâm, có tinh thần trách nhiệm cao, có tác phong đĩnh đạc, có kỹ năng vận động. Được như thế, mục tiêu của các các cấp Hội sẽ trở thành hiện thực.
Bảy là, tìm kiếm các đối tác mới, vận động hỗ trợ theo từng lĩnh vực hoạt động, vận động mở rộng hợp tác trong phòng ngừa, ứng phó thảm họa trong hoạt động gây quỹ. Phối hợp, hợp tác giữa Hội Chữ thập đỏ tỉnh với sở Nông nghiệp phát triển nông thôn và Đảng ủy Khối doanh nghiệp… nhằm khai thác mọi nguồn lực sẵn có của các đơn vị.
Tám là, thành lập hội đồng bảo trợ hoạt động Chữ thập đỏ cấp tỉnh, phát triển các hình thức tổ chức bảo trợ hoạt động chữ thập đỏ cấp huyện. Xây dựng hệ thống văn bản và tìm kiếm các địa chỉ nhân đạo để hội đồng bảo trợ các cấp hoạt động tốt chức năng nhiệm vụ khi được thành lập.

                                       Mô hình thùng gạo tiết kiệm tại huyện Thanh Ba
Đẩy mạnh xây dựng nguồn lực - một trong bảy lĩnh vực ưu tiên của Chiến lược phát triển Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đến năm 2020. Đảm bảo cho Hội có được nguồn quỹ độc lập là một công tác quan trọng, thường xuyên gắn liền với khả năng hoàn thành nhiệm vụ nặng nề của Hội “Có thực mới vực được đạo” muốn đảm bảo tốt nhiệm vụ nhân đạo cao cả của mình các cấp Hội phải quyết tâm xây dựng quỹ Hội.


 


                                                            Trần Huy Chung
                                                          Phó Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh Phú Thọ

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây