Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động xây dựng tổ chức Hội Chữ thập đỏ vững mạnh

Thứ sáu - 10/01/2014 21:51
Trong những năm qua, công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ tiếp tục được triển khai trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, thời cơ và cũng không ít khó khăn thách thức đan xen. Đây là thời kỳ triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đến năm 2020, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thị số 07-CT/TU của Tỉnh ủy Phú Thọ về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Chữ thập đỏ các cấp”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI.
Các tập thể được tặng Bằng khen của Trung ương Hội CTĐ Việt Nam năm 2011.
Các tập thể được tặng Bằng khen của Trung ương Hội CTĐ Việt Nam năm 2011.
Đại hội IX Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, là thời kỳ công tác nhân đạo tiếp tục phát triển sâu rộng, thể hiện tính nhân văn, trách nhiệm và sự chia sẻ xã hội của tổ chức, cá nhân. Bên cạnh đó, đây cũng là thời kỳ mà biến đổi khí hậu diễn biến nhanh, phức tạp và gây ra những hậu quả khôn lường; bệnh dịch tiếp tục tiềm ẩn; phân hóa giầu nghèo còn lớn, số người cần trợ giúp còn nhiều.

Đứng trước những thuận lợi, thời cơ và không ít khó khăn, thách thức đó, kế thừa những kết quả đạt được những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, triển khai Nghị quyết Đại hội Chữ thập đỏ tỉnh lần thứ VI, Đại hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ IX, các cấp Hội trong toàn tỉnh tiếp tục đoàn kết, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh với mục tiêu gắn bó với đối tượng, địa bàn, ứng phó nhanh, kịp thời với các tình huống trong công tác nhân đạo. Xác định chăm lo cho những người có hoàn cảnh khó khăn, những người dễ bị tổn thương là động lực cơ bản của công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ; tiếp tục tăng cường củng cố và phát triển tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng xã hội hoá, đa dạng hoá, dân chủ, công khai đúng pháp luật, đúng tôn chỉ mục đích. Chủ động tham mưu, đề xuất với cấp uỷ, chính quyền về cơ chế, chính sách thích hợp để các cấp hội có điều kiện thuận lợi, phát huy khả năng tham gia thực hiện các chương trình phát triển kinh tế, nhất là các chương trình liên quan đến công tác xã hội nhân đạo. Đẩy mạnh các hoạt động của Hội và vận động đưa công tác Hội trở thành phong trào rộng rãi để cải thiện đời sống tinh thần, vật chất của những đối tượng khó khăn trong cuộc sống, góp phần “giảm nghèo bền vững” thực hiện chính sách xã hội của Đảng, Nhà nước ở địa phương, xây dựng Hội ngày càng chuyên nghiệp, vững mạnh toàn diện.
Để tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội Chữ thập đỏ vững mạnh trong những năm tới, các cấp Hội cần thực hiện tốt những việc sau:
Thứ nhất, xác định rõ công tác nhân đạo, từ thiện là bộ phận quan trọng trong công tác dân vận của Đảng; là nhiệm vụ của mỗi cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên cũng như của toàn dân và các tổ chức trong hệ thống chính trị; góp phần giáo dục, đoàn kết, phát huy các tầng lớp nhân dân, tranh thủ sự giúp đỡ của các tổ chức quốc tế trong việc thực hiện công tác nhân đạo, từ thiện, là một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta. Do đó, cần đẩy mạnh công tác tham mưu tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đi liền với kiểm tra, giám sát đối với công tác nhân đạo và hoạt động của Hội Chữ thập đỏ và các tổ chức có liên quan, kịp thời uốn nắn lệch lạc, động viên kịp thời những nhân tố tích cực, có nhiều thành tích trong công tác này.
Thứ hai, đề nghị Nhà nước cần tiếp tục thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng thành chính sách, pháp luật về hoạt động nhân đạo; thống nhất quản lý nhà nước về tổ chức và hoạt động của Hội Chữ thập đỏ các cấp; ban hành thống nhất chính sách phụ cấp đối với cán bộ hội cấp cơ sở; tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất để các cấp hội hoạt động thuận lợi. Phát huy vai trò của Hội Chữ thập đỏ trong tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Thứ ba, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh: Tiếp tục kiện toàn, nâng cao năng lực mọi mặt của đội ngũ cán bộ các cấp Hội về số lượng và chất lượng. Cán bộ các cấp của Hội trước hết phải là người có phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần tình nguyện, có uy tín và năng lực vận động nhân đạo, tâm huyết, nhạy bén với các tình huống trong công tác nhân đạo, có kinh nghiệm trong hoạt động cộng đồng. Các cấp Hội cần tiếp tục tham mưu việc chăm lo đào tạo cán bộ, giải quyết chính sách cán bộ, thực hiện luân chuyển cán bộ Hội, nâng cao năng lực triển khai, quản lý và khai thác dự án, khả năng sử dụng ngoại ngữ cho cán bộ các cấp của Hội; lựa chọn, bồi dưỡng những hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ ưu tú để bổ sung cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của Hội; kiện toàn bộ máy cán bộ chuyên trách các cấp của Hội; tăng cường năng lực vận động nhân đạo ở các cấp Hội; nâng cao chất lượng hội viên về nhận thức, kiến thức, kỹ năng hoạt động chữ thập đỏ. Hội viên trước hết là những người tình nguyện, tự nguyện đóng góp công sức và tiền của của mình cho các hoạt động nhân đạo, Hội cần xây dựng tiêu chí để vận động, lựa chọn những người thật sự nhiệt tình, tâm huyết, có tinh thần tình nguyện gia nhập Hội, đồng thời tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để hội viên thực hiện vai trò tình nguyện viên Chữ thập đỏ của mình; phát triển mạnh mẽ lực lượng tình nguyện viên Chữ thập đỏ, thông qua đó vận động những người có chuyên môn, nghiệp vụ, có điều kiện về thời gian, công sức, vật chất… tình nguyện tham gia các hoạt động nhân đạo do Hội tổ chức. Thúc đẩy công tác thanh thiếu niên Chữ thập đỏ, thực hiện tốt Nghị quyết liên tịch với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, ngành Giáo dục và Đào tạo trong công tác thanh thiếu niên, góp phần tập hợp, đoàn kết, giáo dục lòng nhân ái, tính hướng thiện cho thế hệ trẻ; đầu tư cho công tác nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn về Hội Chữ thập đỏ và công tác nhân đạo. Phối hợp với hệ thống trung tâm, trường chính trị các cấp, các tổ chức trong nước và quốc tế trong đào tạo cán bộ.
                                                                           ThS. Quách Đức Hùng

                                                                      Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây