GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRUYỀN THÔNG XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CHỮ THẬP ĐỎ

Thứ ba - 06/11/2018 20:47
“Chữ thập đỏ” – là một thương hiệu được công nhận toàn cầu với các giá trị: Đáng tin cây, hiệu quả, hữu ích và phản ứng nhanh. Những giá trị này cần được thể hiện xuyên suốt các nỗ lực truyền thông của chúng ta. Mục tiêu của truyền thông là thay đổi hành vi, nhận thức của cộng đồng; vận động nguồn lực hỗ trợ cho hoạt động nhân đạo; phát triển lực lượng cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ; vận động chính sách hỗ trợ cho hoạt động hướng đến mục tiêu chung nhất là nâng cao hình ảnh thương hiệu Chữ thập đỏ.

Thực hiện Nghị quyết số 223/NQ-TƯHCTĐ ngày 19/8/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về việc nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thông của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong tình hình mới, trong những năm qua, hoạt động truyền thông của Hội Chữ thập đỏ Phú Thọ đã có những chuyển biến tích cực: hàng năm Hội Chữ thập đỏ tỉnh xây dựng kế hoạch truyền thông, hướng dẫn công tác truyền thông cho các cấp Hội, ban hành kế hoạch thực hiện chuyên mục truyền hình nhân đạo; các cấp Hội từng bước đổi mới tư duy, nhận thức và có những chủ trương, biện pháp thiết thực để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động truyền thông; nỗ lực đổi mới nội dung, hình thức, đáp ứng ngày một tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ; trong công tác cán bộ được bổ sung nguồn cán bộ làm truyền thông từ 2-3 người, được tập huấn truyền thông tại tỉnh và Trung ương; trang bị máy ảnh kỹ thuật số mới; được hỗ trợ ngân sách truyền thông, từ năm 2015 UBND tỉnh hỗ trợ ngân sách cho hoạt động tuyên truyền 150 triệu đồng/năm; trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo quan tâm sát sao đến công tác truyền thông, hàng tháng đều có báo cáo chế độ thông tin về các hoạt động lên lãnh đạo; nội dung truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền về hoạt động Hội, chú trọng tuyên truyền cho các địa chỉ nhân đạo trên các phương tiện báo đài, quan hệ với các cơ quan truyền thông được duy trì, đẩy mạnh. Hoạt động truyền thông đã góp phần quan trọng làm chuyển biến quan điểm, nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân đối với công tác nhân đạo, thúc đẩy các cấp Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ và nâng cao vai trò, vị thế, hình ảnh của Hội Chữ thập đỏ.

 

Nổi bật trong công tác truyền thông của Hội Chữ thập đỏ tỉnh là xây dựng được Truyền hình nhân đạo hàng tháng trên Đài truyền hình tỉnh Phú Thọ nhằm giới thiệu nhưng mô hình, điển hình tiên tiến, những cách làm mới, đột phá trong hoạt động nhân đạo; tuyên truyền, vận động 12 địa chỉ nhân đạo mỗi năm qua chuyên mục nhân đạo, 70 địa chỉ qua sách “Hạnh phúc là cho”, kết nối nhiều địa chỉ trên báo vietnamnet; duy trì Bản tin Nhân đạp với 4 số/ năm; tập trung vào tuyên truyền trên Website và Fanpage Tỉnh Hội với lượt tương tác cao, trung bình hơn 2000 lượt truy cập website/ngày và 687 lượt tương tác Fanpage/ngày. Công tác truyền thông được trú trọng, đưa hình ảnh của Hội Chữ thập đỏ tỉnh

 

Tuy nhiên, hoạt động truyền thông của Hội còn bộc lộ những hạn chế: chưa phản ánh đầy đủ, sâu sắc những nỗ lực, cố gắng vượt bậc của các cấp Hội, sự cống hiến, hy sinh thầm lặng của cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh, thiếu niên chữ thập đỏ; chưa kịp thời truyền thông sâu, rộng các mặt hoạt động của Hội, mô hình mới, điển hình tiên tiến, những cách làm năng động, sáng tạo của các địa phương.

 

Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém nêu trên là do nhận thức, trách nhiệm của các cấp Hội đối với hoạt động truyền thông chưa đầy đủ; việc đầu tư nguồn lực (nhân lực, kinh phí, trang thiết bị) cho hoạt động truyền thông chưa thỏa đáng; đội ngũ cán bộ truyền thông ở các cấp vừa thiếu, vừa yếu, chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

 

Muốn xây dựng hình ảnh thương hiệu Chữ thập đỏ đặc biệt là trong tình hình mới, cần phải có:

 

Một là, tăng sự nhận diện thương hiệu Chữ thập đỏ. Năm 2017, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã ban hành Bộ nhận diện thương hiệu Hội Chữ thập đỏ Việt Nam được sử dụng thống nhất trên toàn bộ hệ thống Hội. Vì vậy để tạo sự nhận biết thương hiệu Chữ thập đỏ, tạo sự khác biệt với các tổ chức xã hội khấc thông qua màu áo đỏ có gắn biểu trưng Chữ thập đỏ Việt Nam. Truyền thông thương hiệu Chữ thập đỏ không chỉ là những chương trình, sự kiện, tin tức về Chữ thập đỏ mà là việc khi tham gia hoạt động Chữ thập đỏ, chúng ta luôn phải tạo dấu ấn, hình ảnh của Chữ thập đỏ tại các hoạt động đó.

 

Hai là, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp Hội đối với hoạt động truyền thông. Cần nhận thức đầy đủ và sâu sắc về vai trò, tầm quan trọng của truyền thông, đồng thời có chủ trương, biện pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động quan trọng này; cần có cán bộ chuyên trách truyền thông thường xuyên được tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ về hoạt động truyền thông. Đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất, điều kiện làm việc cho cán bộ thực hiện hoạt động truyền thông; xây dựng cơ chế, chính sách để động viên, khuyến khích đội ngũ cán bộ, cộng tác viên truyền thông trong và ngoài Hội có đóng góp hiệu quả cho hoạt động của Hội. Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có đóng góp hiệu quả trong các hoạt động truyền thông của Hội.

 

Ba là, thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức truyền thông. Khi truyền thông, nội dung cần chú ý nêu bật vai trò của Hội Chữ thập đỏ Phú Thọ là cơ quan điều phối kết nối giữa nhà tài trợ, nhà hảo tâm đến với những người dễ bị tổn thương trong xã hội, xác định rõ đối tượng truyền thông chính của Hội để đạt hiệu quả tốt nhất. Bên cạnh những kênh truyền thông truyền thống của Hội như Website, báo in, bản tin Nhân đạo, cần phải phối hợp với các cơ quan báo chí ngoài Hội (Đài phát thanh - truyền hình tỉnh, Đài truyền thanh, Trạm truyền thanh cơ sở…); cần sử dụng có hiệu quả hơn các lực lượng làm công tác truyền thông của Hội với phương châm “Mỗi cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh, thiếu niên chữ thập đỏ là một tuyên truyền viên của Hội”;… Đặc biệt là các hình thức truyền thông hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin và kỹ năng quan hệ công chúng trong tổ chức các chiến dịch truyền thông trên Intenet, các mạng xã hội và trực tiếp tại cộng đồng như Facebook, vì đây là những kênh truyền thông dễ tiếp cận, có hiệu ứng hình ảnh, thông tin cập nhật nhanh, tính lan tỏa cao.

 

Bốn là, tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin trong truyền thông: tăng cường phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng ngoài Hội thông qua việc ký kết chương trình phối hợp hoặc kế hoạch, cơ chế phối hợp; đồng thời cụ thể hóa chương trình phối hợp thành kế hoạch hoạt động truyền thông hàng năm; định kỳ rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng hiệu quả của việc phối hợp. Xây dựng cơ chế, chính sách động viên, khuyến khích các cơ quan truyền thông, những người có đóng góp xuất sắc trong công tác truyền thông của Hội.

 

Năm là, kiện toàn bộ máy tổ chức, nâng cao năng lực cán bộ truyền thông. Cần bố trí cán bộ truyền thông ở huyện, thành Hội; tăng cường xây dựng mạng lưới cộng tác viên - tuyên truyền viên ở cơ sở, phát triển các đội truyền thông chữ thập đỏ tại cộng đồng. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, tư tưởng, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác truyền thông ở các cấp Hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của hoạt động truyền thông. Tập huấn công tác truyền thông cho cán bộ, cộng tác viên của Hội tại 13 huyện thành thị, tập trung hướng dẫn cách ghi hình ảnh đạt tiêu chuẩn tối thiểu; hướng dẫn thu thập và biên tập tin, bài…).

 

Sáu là, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí, tài liệu phục vụ công tác truyền thông: cần tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị truyền thông. Xây dựng các dự án nâng cao năng lực truyền thông, hỗ trợ các phương tiện, trang thiết bị tối thiểu cho công tác truyền thông (máy ảnh, máy tính kết nối Internet, máy ghi âm, máy quay phim). Sử dụng hiệu quả kinh phí truyền thông hàng năm, tập trung vào các hình thức truyền thông mang lại hiệu quả. Xây dựng và hoàn thiện bài giảng về công tác truyền thông Chữ thập đỏ

Tác giả bài viết: Quách Thị Hồng Giang- Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây