Để người nghèo có vốn chăn nuôi phát triển kinh tế

Thứ năm - 09/09/2021 03:40
Dự án “Vay vốn chăn nuôi bò sinh sản phát triển kinh tế hộ gia đình” do Công ty Cổ phần Ao Vua đầu tư của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ đã được triển khai chu kỳ III (2021– 2024).

ec014807a334556a0c25

Trong những năm qua, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ đã xác định trọng tâm giúp đỡ người nghèo là chuyển từ trợ cấp sang trợ giúp cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn thoát nghèo bền vững. Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ đã thay đổi phương thức hỗ trợ theo hướng hỗ trợ vốn giúp các hộ nghèo phát triển kinh tế hộ gia đình nâng cao đời sống. Mô hình hỗ trợ vay vốn để phát triển kinh tế hộ gia đình là một mô hình có khả năng kích cầu và luân chuyển trong nhân dân để người dân mở rộng được sản xuất, phát triển kinh tế. Đây là mô hình rất có hiệu quả về mặt kinh tế, nguồn vốn vay được các hộ hưởng lợi sử dụng chủ yếu vào việc đầu tư chăn nuôi bò sinh sản và cày kéo. Vốn vay được sử dụng luân phiên theo chu kỳ 3 năm/1hộ gia đình. Hết 3 năm các hộ hoàn trả 100% vốn vay. Vốn thu hồi được Ban chỉ đạo dự án tiếp tục làm thủ tục cho các hộ khác vay. Từ những kết quả đạt được của mô hình cho vay vốn để phát triển kinh tế Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ đã chủ động vận động nhiều nguồn lực khác nhau để triển khai dự án nhân rộng trên phạm vi toàn tỉnh.

6bd336d2dde12bbf72f0

Năm 2014, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ đã viết đề xuất dự án “Vay vốn chăn nuôi bò sinh sản phát triển kinh tế hộ gia đình” và được Công ty Cổ phần Ao Vua đầu tư với số vốn 3 tỷ đồng cho 250 hộ vay vốn (12.000.000đ/ 1 hộ). Đến nay dự án đã triển khai xong 02 chu kỳ, từ 500 con bò nái gốc ban đầu, đến nay tổng số đàn bò là 1.055 con với tổng giá trị đàn bò là 15.576.900.000đ; giúp 380/500 hộ thoát nghèo, nhiều hộ gia đình đã xây dựng được nhà ở, mua sắm trang thiết bị phục vụ cuộc sống. Các hộ nuôi bò đã được nâng cao kinh nghiệm phát triển sản xuất, chủ động phát triển kinh tế nâng cao đời sống.

Với những kết quả đạt được từ 02 chu kỳ, đến chu kỳ III, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo triển khai dự án tốt hơn nữa. Ngay sau khi tổng kết dự án chu kỳ II. Ban chỉ đạo dự án tỉnh đã xin ý trình và được UBND tỉnh, nhà tài trợ đồng ý triển khai dự án chu kỳ III; và đối ứng từ ngân sách huyện kinh phí tập huấn, trang thiết bị, tài liệu về kỹ năng chăn nuôi bò sinh sản cho các hộ gia đình hưởng lợi. Dự án được triển khai tại 5 huyện Thanh Sơn, Thanh Thủy, Tam Nông, Tân Sơn, Cẩm Khê mỗi huyện được 40 hộ hưởng lợi (Tại chu kỳ dự án triển khai 200 hộ hưởng lợi với vốn vay là 15.000.000đ/ 1 hộ). Các huyện triển khai dự án đều thành lập Ban quản lý dự án cấp huyện do đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện làm trưởng ban và các phòng chuyên môn của huyện tham gia thành viên.

Kết quả dự án đã lựa chọn được 200 hộ hưởng lợi với 833 khẩu tại 28 xã (Thanh Thủy 9 xã, Thanh Sơn 5 xã, Tam Nông 7 xã, Tân Sơn 3 xã, Cẩm Khê 4 xã). Tổ chức tập huấn cho 200 hộ tham gia dự án về kỹ thuật chăn nuôi, chăm sóc bò sinh sản phát triển kinh tế hộ gia đình. Các hộ hưởng lợi được cấp tài liệu và bảng hướng dẫn chăn nuôi bò sinh sản. Các lớp tập huấn đều có Ban quản lý dự án huyện, phòng Nông nghiệp và Trạm thú y huyện, ban điều hành dự án các xã dự án tham dự, qua đó thể hiện rõ sự quan tâm sâu sắc và vào cuộc của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tới các hoạt động của dự án. Từ tháng 6 đến tháng 8/2021, Ban quản lý dự án 5 huyện đã tổ chức giải ngân cho 200 hộ tại 28 xã: Số vốn đầu tư là 3.000.000.000đ được phân bổ cho cho các huyện: Thanh Thủy, Tam Nông, Thanh Sơn, Tân Sơn, Cẩm Khê mỗi huyện 600.000.000đ, vốn được vay là 15.000.000/ hộ. Ban quản lý dự án 5 huyện đã phối hợp với trạm thú y huyện kiểm tra, tiêm phòng cho bò và hướng dẫn cách xây dựng chuồng trại, trồng cỏ, dự trữ thức ăn khô cho bò vào mùa đông; tư vấn cho bà con tự lựa chọn bò giống.

Ngay trước khi giải ngân Ban chỉ đạo dự án tỉnh đã chỉ đạo Ban quản lý dự án các huyện, ban điều hành dự án các xã tuyên truyền cho các hộ hưởng lợi đối ứng thêm kinh phí để mua bò giống tốt, bò đang có chửa, cả cặp bò mẹ và bê hoặc mua 2, 3 con bò giống. Kết quả tổng số bò các hộ đã mua là 209 con; Trong đó bò giống là 200 con, số bê con là 9 con. Ngoài ra số bò đang có chửa là 21 con. 

e77ab3bdb0a546fb1fb4

Với sự đối ứng của các hộ hưởng lợi nên tổng số kinh phí của dự án đạt là 4.531.900.000đ. Trong đó: Kinh phí của dự án là 3.000.000.000đ. Kinh phí do các hộ gia đình đối ứng là: 1.531.900.000đ, tỷ lệ là 51% (Đối ứng mua bò là: 740.000.000đ. Đối ứng làm chuồng trại: 453.400.000đ. Đối ứng trồng cỏ, mua thức ăn: 216.800.000đ. Đối ứng phòng trừ dịch bệnh: 103.150.000đ). Sau tổ chức cấp vốn và trao bò cho 200 hộ gia đình tham gia dự án. Ban chỉ đạo dự án tỉnh tiến hành kiểm tra giám sát, theo dõi, đánh giá sự phát triển của bò giống do các hộ gia đình tham gia dự án lựa chọn và tự mua, ban quản lý hỗ trợ kỹ thuật: Nhìn chung bò của các hộ gia đình tham gia dự án đều phát triển tốt, không bị mắc các bệnh dịch, đây cũng là tín hiệu dự báo dự án sẽ thành công trong thời gian tới.

Có thể nói dự án “Vay vốn chăn nuôi bò sinh sản phát triển kinh tế hộ gia đình” do Công ty Cổ phần Ao Vua đầu tư chu kỳ III (2021 -2024) đã đạt kết quả cao, các cấp Hội đã chủ động hướng dẫn, tuyên truyền cho các hộ dân đối ứng thêm kinh phí mua bò, làm chuồng trại, đất trồng cỏ, đặc biệt nhiều hộ dân đối ứng thêm kinh phí mua 2 con bò hoặc cả bò cả bê con. Dự án đã đáp ứng được yêu cầu của nhà tài trợ trong các khâu lựa chọn địa bàn hưởng lợi, hộ hưởng lợi đặc biệt công tác tập huấn và trang bị tài liệu và bảng hướng dẫn chăn nuôi bò sinh sản cho 200 hộ dân. Chỉ đạo Ban quản lý dự án các huyện phối hợp với các phòng ban chuyên môn của huyện tham gia vào hoạt động của dự án (Trạm thú y huyện, kiểm tra, tiêm phòng cho bò giống, hướng dẫn các hộ gia đình về kỹ thuật chăn nuôi bò, cách làm chuồng trại và tham gia phòng bệnh, chữa bệnh cho bò  trong suốt cả quá trình hoạt động của dự án). Các hộ gia đình tham gia dự án có sự thay đổi về nhận thức, chủ động có sự đầu tư bổ sung vốn, lao động, có chuồng trại, trồng cỏ, tiêm phòng. Dự án đã bước đầu mang lại hiệu quả và đây cũng là tín hiệu vui về dự án sẽ thành công trong thời gian tới.

Tuy nhiên việc triển khai dự án cũng gặp những khó khăn Ban điều hành dự án một số xã lựa chọn người hưởng lợi chưa phù hợp sau khi kiểm tra đã điều chỉnh kịp thời và đúng theo mục tiêu của dự án. Một số hộ dân hưởng lợi thiếu kinh nghiệm, kiến thức về chăn nuôi bò sinh sản, chuồng trại làm chưa phù hợp với thực tế. Một số hộ lựa chọn giống bò địa phương, tuy phù hợp với điều kiện tại địa phương nhưng chất lượng bò giống chưa cao.

Có thể khẳng định dự án “Vay vốn chăn nuôi bò sinh sản phát triển kinh tế hộ gia đình” do Công ty Cổ phần Ao Vua đầu tư là dự án hỗ trợ hộ nghèo phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững. Đây là dự án rất có hiệu quả về mặt kinh tế phù hợp với vùng trung du miền Núi đặc biệt vùng sâu vùng xa vùng khó khăn. Qua triển khai dự án các cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm và huy động được nhiều nguồn lực, đặc biệt là nâng cao khả năng vươn lên của đối tượng người dân không trông chờ ỷ nại mà chủ động phát triển kinh tế nâng cao đời sống đây là cái được lớn nhất của dự án. Dự án đã và sẽ giúp nhiều hộ dân từ chỗ có hoàn cảnh khó khăn, cuộc sống vất vả, để vươn lên ổn định cuộc sống, thoát nghèo, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội ở địa phương. Thông qua dự án này hình ảnh vị thế của Chữ thập đỏ ngày càng được nâng cao./

Tác giả bài viết: Công Toàn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây