Thành công của một kỳ Đại hội

Thứ năm - 24/11/2016 04:21
Thực hiện Kế hoạch số 118/KH-TƯCTĐVN ngày 24/7/2015 của Ban Thường vụ TW Hội về việc: "Tổ chức Đại hội các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lấn thứ X Hội Chữ thập đỏ Việt Nam” và Thông tri số 25-TT/TU ngày 18/9/ 2015 của Tỉnh ủy Phú Thọ về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với Đại hội Chữ thập đỏ các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021”. Ban Thường vụ Hội CTĐ tỉnh xây dựng Kế hoạch số 09/KH-CTĐ ngày 10/8/2015 về “Tổ chức đại hội đại biểu Hội CTĐ các cấp tiến tới Đại hội đai biểu Hội CTĐ tỉnh Phú thọ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2016-2021”.
Hội CTĐ tỉnh đã tổ chức thành công Đại hội điểm cấp huyện: Đại hội đại biểu Hội CTĐ huyện Tân Sơn lần thứ III (nhiệm kỳ 2016 - 2021)
Hội CTĐ tỉnh đã tổ chức thành công Đại hội điểm cấp huyện: Đại hội đại biểu Hội CTĐ huyện Tân Sơn lần thứ III (nhiệm kỳ 2016 - 2021)
Bám sát kế hoạch chỉ đạo của Hội CTĐ tỉnh, các cấp Hội đã tổ chức kỳ Đại hội trang trọng, thành công, thực sự là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn thể cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ toàn tỉnh.Đến ngày 30/7/2016, 367/367 chi hội cơ sở xã phường, thị trấn, chi hội trực thuộc đã hoàn thành tốt Đại hội Chữ thập đỏ cấp cơ sở. Đến ngày 15/10/2016, 15/15 huyện, thành, thị Hội và tương đương đã hoàn thành tốt Đại hội Chữ thập đỏ cấp huyện đảm bảo đúng yêu cầu tiến độ thời gian, nội dung, mục tiêu Đại hội theo Kế hoạch chỉ đạo của Tỉnh Hội.

Tại diễn đàn Đại hội đã tổng kết sâu sắc, tập trung đánh giá toàn diện, nghiêm túc kết quả công tác Hội và phong trào Hội Chữ thập đỏ từ cơ sở trong 5 năm qua, khẳng định rõ những thành tựu đã đạt được, làm sáng tỏ nguyên nhân những tồn tại,  hạn chế và rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý báu. Quán triệt và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Đại hội đã nhất trí thông qua những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, những chỉ tiêu và giải pháp cơ bản nhằm thúc đẩy toàn diện công tác Hội và phong trào Hội Chữ thập đỏ nhiệm kỳ 2016- 2021.Trên cơ sở đó phát động phong trào thi đua sôi nổi đều khắp trong các cấp Hội, trong toàn thể lực lượng cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ.

Đại hội Chữ thập đỏ cấp huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2011-2016 được sự lãnh chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy Đảng, sự quan tâm tạo điều kiện của chính quyền, sự phối hợp hiệu quả của UBMTTQ, các ban ngành đoàn thể cùng cấp đã giúp cho Hội Chữ thập đỏ tổ chức Đại hội thành công và đạt kết quả cao. Bộ máy BCH hai cấp đã được kiện toàn cơ bản, tăng số lượng cơ cấu cán bộ Hội chuyên trách, bổ sung cơ cấu doanh nghiệp, nhà hảo tâm tiêu biểu. Chất lượng BCH ở từng cấp được nâng lên rõ rệt,đã có 218/277 = 78,7% xã, phường, thị trấn  được bố trí Chủ tịch Hội chuyên trách. Ban chấp hành cấp huyện với 291 ủy viên, trong đó có tái cử 179 ủy viên chiếm 61,5%; bầu mới 112 ủy viên chiếm 38,5%; tăng tỷ lệ là cán bộ Hội chuyên trách cấp huyện và cơ sở tham gia Ban chấp hành cấp huyện là 150 ủy viên chiếm 52%; trình độ chuyên môn có bước chuyển mạnh, đã có 23 ủy viên có trình độ thạc sỹ chiếm 8%; 147 ủy viên có trình độ đại học chiếm 51%; 55 ủy viên có trình độ Cao đẳng, trung cấp chiếm 19%; trình độ lý luận chính trị 82 ủy viên có trình độ Cao cấp LLCT chiếm 28%, 105 ủy viên có trình độ Trung cấp LLCT chiếm 37%; 26 ủy viên chiếm 9% là cấp ủy huyện được phân công tham gia ủy viên BCH Hội CTĐ cấp huyện.

Với tinh thần trách nhiệm, Đại hội đã đánh giá kết quả triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Chữ thập đỏ tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2011–2016, cụ thể hóa các chương trình, mục tiêu, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2016 – 2021. Góp phần quan trọng thực hiện Nghị quyết Đại hội CTĐ tỉnh khóa VI với kết quả đạt 10/10 chỉ tiêu, trong đó 8/10 chỉ tiêu vượt so với nghị quyết Đại hội đề ra. Các phong trào, các cuộc vận động nhân đạo có sức lan tỏa, thu hút nhiều tổ chức, cá nhân tham gia; hoạt động phòng ngừa, ứng phó thảm họa, sơ cấp cứu dựa vào cộng đồng, hiến máu tình nguyện có nhiều khởi sắc, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn đề ra.

Đại hội hai cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đã có nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết, có chiều sâu của cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ từ cơ sở đã khẳng định và làm rõ những mặt được và chưa được trong việc thực hiện các nghị quyết chuyên đề và 4 ưu tiên chiến lược, các nhiệm vụ trọng tâm của Hội với vai trò là cầu nối, điều phối hoạt động nhân đạo, góp phần không nhỏ trong việc thực hiện các mục tiêu kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tích cực đóng góp xây dựng phương hướng nâng cao chất lượng hoạt động, lấy cơ sở làm điểm xuất phát cho mọi chủ trương hành động, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ hội, quan tâm chất lượng hội viên, phát triển lực lượng tình nguyện viên, tăng cường xây dựng, phát triển tổ chức Hội thực lực, thực chất, đảm đương được vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo từ thiện trên địa bàn tỉnh.

Điểm nổi bật trong kỳ Đại hội 2016 – 2021 là công tác tuyên truyền Đại hội có nhiều đổi mới; các cấp Hội tổ chức tuyên truyền trước, trong và sau đại hội. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tuyên truyền cấp huyện và khai thác có hiệu quả hệ thống truyền thanh cơ sở tuyên truyền kết quả công tác Hội nhiệm kỳ 2011 – 2016, tuyên truyền gương điển hình tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho phong trào và hoạt động Hội, đưa tin Đại hội, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Điểm nổi bật trong công tác tuyên truyền: 13/13 huyện đưa tin Đại hội điểm cấp xã và 13/13 Đại hội cấp huyện được tuyên truyền kịp thời trên bản tin thời sự Đài PTTH tỉnh. Nhiều huyện gửi tin bài đăng trên Website Hội Chữ thập đỏ tỉnh, điển hình huyện Tân Sơn, Thanh Sơn có bài đăng trên Báo Phú Thọ phát hành ngày diễn ra Đại hội. Các cấp Hội đã treo cờ Chữ thập đỏ trong tuần diễn ra đại hội, kẻ 350 khẩu hiệu, 277 băng zôn, phát 247 tin trên hệ thống truyền thanh, truyền hình huyện, xã; làm 25 pano ảnh tuyên truyền tại Đại hội. Điển hình làm tốt: thành phố Việt Trì, huyện Tân Sơn, Phù Ninh, Yên Lập, Đoan Hùng, Hạ Hòa.

Đại hội Chữ thập đỏ cấp cơ sở và cấp huyện nhiệm kỳ 2016-2021được đón nhận nhiều ý kiến sâu sắc của các đồng chí lãnh đạo cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành có liên quan, đã đánh giá, khẳng định:Hội Chữ thập đỏ thực sự địa chỉ tin cậy của những tấm lòng nhân ái, đồng thời là chỗ dựa, là niềm tin, là người bạn thân của người nghèo, người dễ bị tổn thương. Sự chủ động, say mê, tiến bộ, chuyên nghiệp, tinh thần trách nhiệm cao với công việc của cán bộ Hội trong nhiệm kỳ qua đã góp phần tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu kinh tế-xã hội của tỉnh Phú Thọ. Nhiều ý kiến tập trung làm rõ và đề xuất biện pháp tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, những vấn đề cần quan tâm giải quyết và định hướng nhiệm vụ, phương thức hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ tới nhằm đưa Nghị quyết Đại hội Chữ thập đỏ các cấp vào cuộc sống. Đánh giá khẳng định và ghi nhận kết quả chỉ đạo thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2011-2016, Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tặng cờ “Đơn vị xuất sắc 5 năm liên tục” cho 07 đơn vị cấp huyện đó là: Việt Trì, Tân Sơn, Tam Nông, Thanh Thủy, Đoan Hùng, Phù Ninh, Trường Đại học Hùng Vương; Tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nhân đạo” cho 32 cá nhân, Tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội cho 19 tập thể, 11 cá nhân đã có nhiều đóng góp và thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ nhiệm kỳ 2011-2016.

Tuy nhiên, qua Đại hội Chữ thập đỏ cấp huyện nhiệm kỳ này cũng cần rút kinh nghiệm một số vấn đề đó là: Điều hành của Đoàn chủ tịch Đại hội một số đơn vị còn lúng túng, nhất là nội dung bầu cử BCH; ý kiến tham luận tại Đại hội một số huyện chưa sâu sát với phong trào, còn chung chung, mang tính liệt kê nhiệm vụ và kết quả, chưa đề xuất được các giải pháp, biện pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào.

Từ kết quả Đại hội Chữ thập đỏ cấp huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã khẳng định và ghi nhận: với đội ngũ cán bộ tham gia BCH được nâng về số lượng, chất lượng như hiện nay chắc chắn phong trào Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ tiếp tục được đẩy mạnh với phương châm “Đổi mới tư duy, tạo dựng vị thế, bảo vệ sự sống” sẽ có những bước chuyển biến tích cực và rõ rệt đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ của Hội trong tình hình mới.  

Tác giả bài viết: Phạm Thị Mai Lan- Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Hội CTĐ tỉnh

Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 4.5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây