Thứ/ ngày Nội dung Lãnh đạo tỉnh Hội Trưởng phòng, CV Địa điểm
Thứ hai
(16/7)
Họp HĐND tỉnh Đc Bùi Văn Huấn   TTHN tỉnh
Thứ ba
(17/7)
Họp HĐND tỉnh Đc Bùi Văn Huấn   TTHN tỉnh
Thứ tư
(18/7)
Họp HĐND tỉnh Đc Bùi Văn Huấn   TTHN tỉnh
Thứ năm
(19/7)
HN Ban chi ủy, Thường trực, Trưởng phòng (Chuyên đề 3) TT, Ban chi ủy Trưởng phòng, ban Phòng họp Tầng 3
Thứ sáu
(20/7)
Tập kết trang thiết bị, vật tư trang trí trại   Thành viên hội trại Hội CTĐ tỉnh
Thứ bảy
(21/7)
Khám bệnh cấp thuốc Đc Bùi Văn Huấn Đc Hùng, phòng CTXH Cẩm Khê
Chủ nhật
(22/7)
Khám bệnh cấp thuốc Đc Trần Huy Chung Đc Hùng, phòng CTXH Cẩm Khê

 
laptop dell , laptop asus , laptop sony