Thứ/ ngày Nội dung Lãnh đạo tỉnh Hội Trưởng phòng, CV Địa điểm
Thứ hai
(15/01)
Nghe phòng CTXH, VP BCĐ báo cáo các kế hoạch Thường trực 03 Trưởng phòng, kế toán tỉnh hội Hội trường tầng 3
Thứ ba
(16/01)
Làm việc với Ban thi đua khen thưởng tỉnh Đc Bùi Văn Huấn, Đc Minh Tâm Đc Mai Lan, Sáng Sở Nội vụ, Ban TĐKT tỉnh
Thứ tư
(17/01)
       
Thứ năm
(18/01)
       
       
Thứ sáu
(19/01)
       
Chiều: Dự tổng kết phong trào HMTN Chủ tịch Đc Phú, Sáng Huyện Yên Lập
Thứ bảy
(20/01)
       
Chủ nhật
(21/01)
       

 
laptop dell , laptop asus , laptop sony