Thứ/ ngày Nội dung Lãnh đạo tỉnh Hội Trưởng phòng, CV Địa điểm
Thứ hai
(01/01)
NĂM MỚI - THẮNG LỢI MỚI. XUÂN AN KHANG, THỊNH VƯỢNG
Thứ ba
(02/01)
9h: Họp Thường trực, thường vụ Thường trực 03 Trưởng phòng Hội trường tầng 3
Thứ tư
(03/01)
Hội nghị Ban an toàn Giao thông tỉnh Đc Huy Chung   Phòng họp UBND tỉnh
Thăm bố đẻ đc Thanh Tâm ốm Đc Bùi Văn Huấn Đc Phú, Hùng, Sáng Hải Phòng
Thứ năm
(04/01)
8h00': Sinh hoạt tổ đảng; 9h 00': Họp BCU; 9h30': SHCB Ban Chi ủy Đảng viên toàn Chi bộ Hội trường tầng 3
13h30: Kiểm điểm Ban Chi ủy - Lãnh đạo Thường trực, Bí thư, Phó Bí thư Cao Hiền; 03 Trưởng phòng, ban Hội trường tầng 3
Thứ sáu
(05/01)
8h: Kiểm điểm cán bộ, đảng viên Thường trực Toàn cơ quan Hội trường tầng 3
Thứ bảy
(06/01)
       
Chủ nhật
(07/01)
       

 
laptop dell , laptop asus , laptop sony