Thứ/ ngày Nội dung Lãnh đạo tỉnh Hội Trưởng phòng, CV Địa điểm
Thứ hai
(13/8)
Sáng: Khảo sát địa điểm hiến máu Đc Bùi Văn Huấn Đc Hùng Khu Công nghiệp
Chiều: Sinh hoạt Chi bộ Ban Chi ủy Đảng viên Hội trường tầng 3
Thứ ba
(14/8)
       
Thứ tư
(15/8)
Tập huấn tổng kết Ngân hàng bò Thường trực Thường vụ, phòng CTXH Tân Sơn
Thứ năm
(16/8)
Trao bò do U23 Việt Nam tài trợ Thường trực Đc Hùng, phòng CTXH Phù Ninh
Thứ sáu
(17/8)
Tập huấn về kiến thức về hội nhập quốc tế Đc Trần Huy Chung   Trung tâm Hội nghị tỉnh
Thứ bảy
(18/8)
Hiến máu tình nguyện Chủ tịch Bùi Văn Huấn Đc Hùng, VP BCĐ HMTN Công ty Supe Phốt phát Lâm Thao
Chủ nhật
(19/8)
Hiến máu tình nguyện   Đc Hùng VP BCĐ HMTN Công ty Supe Phốt phát Lâm Thao

 
laptop dell , laptop asus , laptop sony